Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2019: Ekonomi

Årsberättelsen 2019: Ekonomi

Åbo Akademi hade i början av 2019 upplevt fyra år av kännbart minskad statlig basfinansiering, och den trenden fortsatte under året. Den kostnadsmedvetenhet som har varit en förutsättning under de tidigare åren var ett centralt krav för akademin även under 2019. 

Åbo Akademi visar för 2019 ett positivt resultat på 8 miljoner euro. Den främsta orsaken till det goda resultatet är försäljningsvinsten på placeringar. Utan dessa engångsvinster visar akademin ett resultat på 1,5 miljoner euro. Det goda resultatet gör att flytten till Aurum 2021 blir lättare att hantera.

Åbo Akademis viktigaste finansieringskälla är den statliga finansieringen som fortsatte sin minskning under år 2019 och uppgick till 55,3 miljoner euro (56,1 miljoner euro år 2018) exklusive momskompensation. Mängden projektfinansiering överskred det budgeterade med 3,1 miljoner euro och uppgick sammanlagt till 45,8 miljoner euro (42,2 miljoner euro år 2018).

Uppdaterad 3.11.2021