Skriv här det du söker efter!

Social- och hälsovård

Social- och hälsovård

Vi är experter på utveckling av vård och bastrygghet. CLL erbjuder dig möjlighet att utvecklas som expert inom ditt ansvarsområde. Genom att delta i fortbildning har du möjlighet att anta de utmaningar som ett arbetsliv i förändring kräver. Du fördjupar din kunskap och får färdigheter att aktivt medverka i utvecklingen av vård och bastrygghet.

Våra utbildningar fångar in aktuella trender såsom hälsofrämjande och resursförstärkande metoder inom kliniskt vårdarbete, äldreomsorg, socialt arbete och ledarskap.

Du har också möjlighet att beställa en skräddarsydd fortbildning speciellt för din arbetsplats behov. Inom hälso- och sjukvård samt det sociala området är fortbildning en lagstadgad rättighet.

Kursutbud

Fortbildningar:

Information på YH Novias webbsidor.

Novias anmälningssystem.

Uppdaterad 5.1.2022