Skriv här det du söker efter!

Social- och hälsovård

Social- och hälsovård

Vi är experter på utveckling av vård och bastrygghet. CLL erbjuder dig möjlighet att utvecklas som expert inom ditt ansvarsområde. Genom att delta i fortbildning har du möjlighet att anta de utmaningar som ett arbetsliv i förändring kräver. Du fördjupar din kunskap och får färdigheter att aktivt medverka i utvecklingen av vård och bastrygghet.

Våra utbildningar fångar in aktuella trender såsom hälsofrämjande och resursförstärkande metoder inom kliniskt vårdarbete, äldreomsorg, socialt arbete och ledarskap.

Du har också möjlighet att beställa en skräddarsydd fortbildning speciellt för din arbetsplats behov. Inom hälso- och sjukvård samt det sociala området är fortbildning en lagstadgad rättighet.

Kursutbud

Fortbildningar:

Sjukskötares förskrivningsrätt, 45 sp

Specialiseringsutbildning: Mental- och missbrukarvård, 30 sp

Kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg

Kom med och lär dig mer om välfärdsteknologi vid Åbo Akademi i höst!

Sakkunnig inom palliativ vård 30 sp

Vaccinationskunskap 2 sp + 1 sp

Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete 5 sp + 5 sp

Kieli keskeisenä välineenä hoito- ja hoivatyössä 5 op + 5 op

Language – an important tool in healthcare 5 ects + 5 ects

Specialisering inom Klient och servicehandledning, 30 sp. Start januari 2020, anmälningstid 1.10-31.10.19.

FFFF – Kontinuerligt lärande

Öppna Yrkeshögskolan:

https://www.novia.fi/utbildning/ovrig-utbildning/oppna-yrkeshogskolan/oppna-yh-kurser


Information på Novias webbsidor

Novias anmälningssystem

Uppdaterad 30.10.2019