Skriv här det du söker efter!

Studieorientering vid FNT

Studieorientering vid FNT

Välkommen för att inleda dina studier vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik!

Dina tutorer och alla i personalen ser fram emot att få välkomna dig till fakulteten och att du ska bli en del av gemenskapen. Du träffar oss alla under studieorienteringen vecka 35, men du får gärna redan under sommaren vara i kontakt med dina tutorer som du hittar här.

Utbildningsprogram vid FNT

Bekanta dig nedan med programmet under vecka 35 (28.8-1.9.2023), vid den utbildning du inleder studierna vid. Observera att programmet kan uppdateras ännu i slutet av augusti, så kolla att du har den senaste versionen då studieorienteringen inleds.

Utbildningsprogram 
Utbildningsprogramspecifikt program 28-30.8.2023
Gemensamt program 31.8-1.9.2023
Utbildningsprogrammet i informationsteknologi Studieorienteringsprogram Gemensamt studieorienteringsprogram vid FNT
Utbildningsprogrammet i biovetenskaper Studieorienteringsprogram
Utbildningsprogrammet i farmaci Studieorienteringsprogram
Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper Studieorienteringsprogram
Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik Studieorienteringsprogram

 

Magisterprogram vid FNT

Du som är antagen direkt till ett magisterprogram och inte är bekant med Åbo Akademi från förr eller du som inte studerat på länge uppmanas att delta i studieorienteringsprogrammet under vecka 35. Du kan antingen delta i hela studieorienteringsveckan eller välja ut de bitar du anser att du har störst nytta av. Fakultetens magistertutor hjälper dig gärna med att hitta program som stöder dig bäst. På fredag 1.9 kl. 13.15 ordnas ett gemensamt infotillfälle för alla magisterantagna, ett i Åbo och ett i Vasa.  

Magisterprogrammen i Åbo Gemensamt infotillfälle fredagen den 1.9 kl. 13.15 i Aurum, Henriksgatan 2, Åbo
Magisterprogrammen i Vasa Gemensamt infotillfälle fredagen den 1.9 kl. 13.15 i rum B215/216 i Academill, Strandgatan 2, Vasa

Provisorer 

Provisorstuderandena har ett eget studieorienteringsprogram för vecka 35. Bekanta dig med programmet nedan. Observera att den första obligatoriska kursen inleds redan vecka 35, så alla provisorstuderande behöver infinna sig i Åbo under studieorienteringsveckan. Provisorstuderandena har en egen tutor som du träffar vecka 35. 

Provisorer Studieorienteringsprogram

Uppdaterad 25.8.2023