Skriv här det du söker efter!

Studieorientering vid FPV

Studieorientering vid FPV

Välkommen att inleda dina studier vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier!

Dina tutorer och alla i personalen ser fram emot att få välkomna dig till fakulteten och att du ska bli en del av gemenskapen. Du träffar oss alla under studieorienteringen vecka 35, men du får gärna redan under sommaren vara i kontakt med dina tutorer som du hittar här.

Deltagande i studieorienteringen är obligatoriskt för dig som är kandidatstuderande inom ramen för kursen Akademiska studiefärdigheter, 5 sp. För dig som är magisterstuderande är deltagandet inte obligatoriskt, utan du kan på plats eller på distans ta del av de presentationer som du önskar. Om du som kandidatstuderande bedömer att du tillhör riskgrupp, eller om du känner dig sjuk, så kan du också delta i programmet i sin helhet på distans.

Studieorienteringens program:

Studieorienteringen ordnas gemensamt för hela campus Vasa, d.v.s. både för FPV-studerande och för FSE-studerande vars utbildning finns i Vasa.

Om du skall delta på distans, vänligen notera att du behöver ladda ner appen Zoom före passet inleds (länk till nerladdning via Zoom-länkarna i distansprogrammet). Vid ev. tekniska problem, använd chatten eller vänd dig direkt till ÅAs helpdesk inom ICT-service, tel.nr 02-215 4777, helpdesk-vasa@abo.fi.

 

Studieorienteringsprogrammet för dig som deltar på Vasa-campus

Programmet med länkar för dig som deltar på distans

 

Följ fortsättningsvis med denna sida för att ha den nyaste informationen! De sista länkarna i distansprogrammet infogas må 30.8.21.

Uppdaterad 8.9.2021