Skriv här det du söker efter!

Studieorientering vid FPV

Studieorientering vid FPV

Välkommen att inleda dina studier vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier!

Dina tutorer och alla i personalen ser fram emot att få välkomna dig till fakulteten och att du ska bli en del av gemenskapen. Du träffar oss alla under studieorienteringen vecka 35, men du får gärna redan under sommaren vara i kontakt med dina tutorer som du hittar här.

Deltagande i studieorienteringen är obligatoriskt för dig som är kandidatstuderande inom ramen för kursen Akademiska studiefärdigheter, 5 sp. För dig som är magisterstuderande är deltagandet inte obligatoriskt, utan du kan ta del av de presentationer som du önskar.

Studieorienteringens program:

Studieorienteringen ordnas gemensamt för hela campus Vasa, d.v.s. både för FPV-studerande och för FSEJ-studerande vars utbildning finns i Vasa. Programmet ordnas i Academill, Strandgatan 2, Vasa.

 

Program för studieorienteringen i Vasa 2024 (publiceras inom juni)

 

Uppdaterad 4.6.2024