Studiepsykologen

Studiepsykologerna jobbar med studiehandledning och är ett tillägg till Akademins befintliga studierådgivningstjänster. Studiepsykologerna finns till hands för alla Akademins examensstuderanden och hjälper till när man fastnat i studierna.

Studiepsykologerna jobbar med individuell studiepsykologisk studenthandledning, grupphandledning och utbildning i olika psykologiskt relaterade studiefrågor.

Till studiepsykologerna kan du boka tid då du behöver stöd i frågor som gäller studiefärdigheter, lärandet, studiemålsättningar, studiemotivation, tidshantering, stress, självstyrning, svårigheter med avhandlingen och andra frågor som är kopplade till studierna.

Studiepsykologernas handledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Tidsbeställningen sker per telefon eller per e-post. Under det första handledningsbesöket gör studiepsykologen en kort kartläggning för att försäkra sig om att studiepsykologen är den rätta servicen för studenten.

I Åbo utför studiepsykologen även kartläggningar över läs- och skrivsvårigheter. Om du behöver ett intyg för din avhandling behöver du boka tid minst 3 månader på förhand. Om du vet eller misstänker att du har läs- och skrivsvårigheter, kolla följande sidor och följ anvisningarna där.

Om du har andra svårigheter i livet som påverkar studierna såsom depression, ångest, kris, sömnlöshet, panikattacker, ätstörningar, parrelationsproblem eller andra problem som leder till studieoförmåga kan du kontakta studenthälsan i  Åbo eller  Vasa direkt.

Studiepsykologerna stöder även lärare och studierådgivare i deras handlednings- och rådgivningsuppgifter. Vid behov kan också övrig personal konsultera studiepsykologen.

Läs mer om studiepsykologverksamheten i broschyren [pdf] 288k.


Mottagning i Åbo

Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg har sin mottagning i Tryckerihuset, Biskopsgatan 19 / Gezeliusgatan 2, 20500 Åbo.

Telefontid: måndagar kl. 12-13

Tfn 02-215 4691
e-post: studiepsykolog@abo.fi

Då du bokar tid till studiepsykolog per e-post, kom ihåg att inte inkludera känslig information i dina meddelanden!

Studiepsykologen leder Kand- och graduklubben , se  HÄR.


Mottagning i Vasa

 

Studiepsykolog Daniel Ventus har sin mottagning i korridor F4, rum F416, Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa.

För frågor och rådgivning, hör av dig via

Telefon: 046-921 61 21.
E-post: studiepsykologvasa@abo.fi

Då du hör av dig via e-post, kom ihåg att inte inkludera känslig information i dina meddelanden!

 

Uppdaterad 22.2.2018