Skriv här det du söker efter!

Studiepsykologen

Studiepsykologen

Studiepsykologerna finns till hands för alla Akademins examensstuderande och hjälper till när man fastnat i studierna. Till studiepsykologerna kan du boka tid då du behöver stöd i frågor som gäller t.ex. studiefärdigheter, lärande, studiemålsättningar, studiemotivation, tidshantering, stress, självstyrning, svårigheter med avhandlingen och andra frågor som är kopplade till studierna.

Om du har andra svårigheter i livet såsom depression, ångest, kris, panikattacker, ätstörningar, parrelationsproblem, om du inte fått ihop nästan några studiepoäng alls eller om du har andra problem som leder till studieoförmåga kan du kontakta studenthälsan i Åbo (http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter/verksamhetsstallen/abo) eller Vasa (http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter/verksamhetsstallen/vasa) direkt.

Vid behov kan lärare och övrig personal konsultera studiepsykologen.

Vad gör man hos studiepsykologen?

Under det första handledningsbesöket gör studiepsykologen en kort kartläggning för att försäkra sig om att du har kommit till rätt ställe och får den service du behöver. Samtalen med studiepsykologen är en form av samarbete där vi tillsammans söker möjliga lösningar för just dig att komma vidare med dina studier. Målsättningar kan t.ex. vara att hitta nya sätt att studera och lära sig eller att förändra beteende- och tankemönster. Mellan träffarna förväntas du ibland göra övningar på egen hand som hjälper dig att åstadkomma nödvändiga förändringar i ditt liv.

I regel träffar du studiepsykologen max fem gånger totalt. Besöken är kostnadsfria och psykologen har tystnadsplikt.

Vad kan du göra själv?

Det känns ofta som att man är ensam med sina problem, men faktum är att många studerande kämpar med liknande utmaningar. Därför har vi sammanställt information om ofta förekommande svårigheter på intranätet (https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-studera/SitePages/Studiepsykolog.aspx). Där hittar du också en del råd och idéer kring vad du själv kan göra för att handskas med din situation. Om du också vill samtala med någon är du varmt välkommen att boka en tid till studiepsykologen.

Boka tid

I Åbo har har vi två studiepsykologer:

  • Studiepsykologerna Klara Schauman-Ahlberg (rum 116) och Therese Kullberg (rum 111) har sina mottagningar i  Tryckerihuset, Gezeliusgatan 2.
    Du når Therese och Klara bäst via epostadressen: studiepsykolog@abo.fi
    Klaras telefonnummer: 046 921 61 12
    Thereses telefonnummer: 050-473 1338

I Vasa har vi en studiepsykolog:

  • Studiepsykolog Jennifer Söderlund har sin mottagning i Academill, rum F411. Tfn 046-921 61 21 E-post: studiepsykologvasa@abo.fi

Tidsbeställning per e-post. Då du bokar tid till studiepsykolog per e-post, kom ihåg att inte inkludera känslig information i dina meddelanden!

Uppdaterad 7.3.2024