Skriv här det du söker efter!

Läsåret

Läsåret

Läsåren 2019-2021

Läsåret inleds den 1 augusti och pågår till den 31 juli. Höstterminen börjar den 1 augusti och slutar den 31 december, vårterminen börjar den 1 januari och slutar den 31 juli.

Undervisningsperioderna vid Åbo Akademi under läsåret 2019-2020 är:

Vecka 35, 26.8 – 30.8.2019 reserveras för studieorientering för nya studerande.

Period I      1.8 – 27.10 (huvudsaklig undervisnings- och examinationstid 8 v. med start 2.9)

Period II     28.10 – 22.12 (8 v.)

Period III    7.1-15.3 (10 v.)

Period IV    16.3 – 24.5 (10v)

Sommarperioden 25.5-31.7

Undervisningsperioderna vid Åbo Akademi under läsåret 2020-2021 är (preliminära datum):

Vecka 35, 24.8 – 28.8.2020 reserveras för studieorientering för nya studerande.

Period I      1.8 – 25.10 (huvudsaklig undervisnings- och examinationstid 8 v. med start 31.8)

Period II     26.10 – 20.12 (8 v.)

Period III    11.1-21.3 (10 v.)

Period IV    22.3 – 30.5 (10v)

Sommarperioden 31.5-31.7

Perioderna kan avslutas med några dagars självstudietid och tid för tentamina.

 

Uppdaterad 23.7.2019