Läsåret

Läsåret

Läsåret 2017 – 2018

Läsåret inleds den 1 augusti och pågår till den 31 juli.
Perioderna kan avslutas med några dagars självstudietid och tid för tentamina.

Vecka 35, 28.8 – 1.9.2017 reserveras för studieorientering för nya studerande.

Höstterminen
Period 1, 8 v 4.9 – 27.10.2017
Period 2, 8 v 30.10 – 22.12.2017
Vårterminen
Period 3, 10 v 8.1 – 16.3.2018
Period 4, 10 v 19.3 – 25.5.2018

 

Läsåren 2018-2021

Läsåret inleds den 1 augusti och pågår till den 31 juli. Höstterminen börjar den 1 augusti och slutar den 31 december, vårterminen börjar den 1 januari och slutar den 31 juli.

Undervisningsperioderna vid Åbo Akademi under läsåret 2018-2019 är:

Vecka 35, 27.8 – 31.8.2018 reserveras för studieorientering för nya studerande.

Period I      1.8 – 28.10 (huvudsaklig undervisnings- och examinationstid 8 v. med start 3.9)

Period II     29.10 – 21.12 (8 v.)

Period III    7.1-17.3 (10 v.)

Period IV    18.3 – 26.5 (10v)

Sommarperioden 27.5-31.7

Undervisningsperioderna vid Åbo Akademi under läsåret 2019-2020 är (preliminära datum):

Vecka 35, 26.8 – 30.8.2019 reserveras för studieorientering för nya studerande.

Period I      1.8 – 27.10 (huvudsaklig undervisnings- och examinationstid 8 v. med start 2.9)

Period II     28.10 – 22.12 (8 v.)

Period III    7.1-15.3 (10 v.)

Period IV    16.3 – 24.5 (10v)

Sommarperioden 25.5-31.7

Undervisningsperioderna vid Åbo Akademi under läsåret 2020-2021 är (preliminära datum):

Vecka 35, 24.8 – 28.8.2020 reserveras för studieorientering för nya studerande.

Period I      1.8 – 25.10 (huvudsaklig undervisnings- och examinationstid 8 v. med start 31.8)

Period II     26.10 – 20.12 (8 v.)

Period III    11.1-21.3 (10 v.)

Period IV    22.3 – 30.5 (10v)

Sommarperioden 31.5-31.7

Perioderna kan avslutas med några dagars självstudietid och tid för tentamina.

 

Uppdaterad 29.6.2018