Skriv här det du söker efter!

Läsåret

Läsåret

Läsåret inleds den 1 augusti och pågår till den 31 juli. Läsåret är indelat i en hösttermin och en vårtermin:

Höstterminen 1.8–31.12
Vårterminen 1.1–31.7
Undervisningsperioderna vid Åbo Akademi

Läsårets terminer är indelade i två perioder.

För nya studerande inleds läsåret vecka 35 med studieorientering.

Period I vecka 36–43
Period II vecka 44–51
Period III vecka 2–11
Period IV vecka 12–21

 

(Rektorsbeslut 31/2020)

 

 

Uppdaterad 28.2.2023