Studenthälsan

Studenthälsan finns på många orter i Finland. Som kårmedlem kan du använda dig av studenthälsans service på samtliga hälsostationer. Studenthälsan står till tjänst med

  • hälsovård, tandvård, psykologhjälp

Kyrkovägen 13, 20540 Åbo

Hovrättsesplanaden 15 C, 65100 Vasa 


Uppdaterad 22.2.2018