Skriv här det du söker efter!

Hälsovård för studerande

Hälsovård för studerande

Hälsovård för examensstuderande ordnas av Studenthälsan (SHVS). Studenthälsan finns på alla större studieorter i Finland, och erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Hälsovård
 • Tandvård
 • Mental hälsovård

På Studenthälsans webbsidor kan du läsa mer om de hälsovårdstjänster som erbjuds.

I Åbo finns studenthälsan på Kyrkovägen 13, 20540 Åbo, du hittar deras kontaktuppgifter här.

I Vasa finns Wolffskavägen 27–31  och Wolffskavägen 30 65200 Vasa, du hittar deras kontaktuppgifter här.

Hälsovårdsavgiften för studerande

Sedan 1 januari 2021 så ska studerandes hälsovårdsavgift betalas direkt till FPA. Avgiften ska betalas även om du inte får studiestöd och även om du i stället för att anlita SHVS tjänster anlitar exempelvis tjänster inom företagshälsovården.

Du kan använda studenthälsans tjänster till slutet av den termin du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminen har du rätt att anlita studenthälsans tjänster till slutet av terminen.

Läs mer om vem som har rätt att använda studenthälsans tjänster.

Närvaroanmälda studerande på kandidat- eller magisternivå, också om du är på utbyte

 • Frånvaroanmälda studerande på kandidat- eller magisternivå
 • Studerande på kandidatnivå eller magisternivån som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien.
 • Utländska utbytesstuderande
 • Doktorander
 • Studerande inom fristående studier, fortbildning eller specialiseringsstudier

Notera att om du är doktorand, utbytesstuderande, frånvaroanmäld studerande på kandidat- eller magisternivå eller avlägger fristående studier är du inte berättigad till att använda studenthälsans tjänster.

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet behöver du inte betala hälsovårdsavgiften. Du kan ändå anlita SHVS tjänster. Läs på FPAs webbsidor hur du ska göra om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan avgiften ska betalas varje termin på eget initiativ i MittFPA eller genom en banköverföring för varje termin. Du hittar instruktioner för hur du betalar avgiften på FPAs webbsidor.

Förfallodagen för hälsovårdsavgiften bestäms enligt när du anmäler dig som närvarande:

 • Om du anmält dig som närvarande för höstterminen senast 30.9 är förfallodagen 15.11
 • Om du anmält dig som närvarande för höstterminen efter 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.
 • Om du anmält dig som närvarande för vårterminen senast 31.1 är förfallodagen 15.3
 • Om du anmält dig som närvarande för vårterminen efter 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

Uppdaterad 24.4.2024