Skriv här det du söker efter!

Studenthälsan

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS, Studenthälsan) erbjuder följande tjänster på studieorten:

  • hälsovård, tandvård, psykologhjälp

Kyrkovägen 13, 20540 Åbo
Hovrättsesplanaden 15 C, 65100 Vasa

Studerandehälsovården för högskolestuderande från 1.1.2021

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA.

Rätt till SHVS tjänster har de närvaroanmälda studerande som avlägger

  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
  • lägre eller högre högskoleexamen.

Utbytesstuderande, studerande som studerar vid öppna universitetet eller som deltar i uppdragsutbildning har inte rätt till SHVS tjänster.

Du kan läsa mer om studerandehälsovårdstjänsterna på Studenternas hälsovårdstiftelses webbplats.

Hälsovårdsavgift för högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021

Från början av 2021 betalar de studerande som har rätt till SHVS tjänster hälsovårdsavgiften till FPA. Ingen faktura skickas ut, utan de studerande ska betala avgiften på eget initiativ.

Avgiften betalas första gången till FPA för vårterminen 2021. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst från och med december 2020. Universitetsstuderande betalar avgiften för höstterminen 2020 till studentkåren.

Aktuell information om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och om hur den betalas finns på FPA:s webbplats.

Uppdaterad 9.12.2020