Skriv här det du söker efter!

Åbo biovetenskapscentrum (Turku Bioscience) är ett avancerat kärnfacilitets- och forskningscentrum som Åbo universitet och Åbo Akademi tillsammans är värdar för. Centret grundades 1992 för att underlätta skapandet av infrastrukturtjänster för forskning och vetenskaplig samverkan över institutionsgränser och inom de två universiteten.

För närvarande är centrets tre viktigaste funktioner:

  • att erbjuda teknologi och forskningstjänster
  • att tillhandahålla avancerad utbildning och undervisning i tekniker i anslutning till dess kärnfaciliteter
  • att vara värd för ledande grundforskning som står i samband med teknologi och infrastruktur inom dess nyckelområden

Forskningsgrupper vid Åbo biovetenskapscentrum undervisar och utbildar både magisterstuderande och doktorander. Flera forskningsgrupper utöver dem som presenteras nedan hittar du på sidan Research – Turku Bioscience.

Forskningsgrupper

Kinase Function in Brain (Kinasfunktion i hjärnan)

Neurodegenerativa störningar såsom  Alzheimers och Parkinsons sjukdomar karakteriseras av irreversibel förlust av nervcellfunktion. Proteinkinasen c-Jun N-terminal kinase (JNK) är en vedertagen faktor i åldersrelaterade störningar och på sista tiden även i psykiatrisk dysfunktion. En annan intressant kinas är LRRK2 (PARK8), den vanligaste muterade genen i Parkinsons sjukdom.

Cancer Proteomics (Cancerproteomik)

Gruppen arbetar på utvecklingen av proteomiktekniker för att möjliggöra storskaliga studier av sjukdomsmekanismer med fokus på bröstcancer. Vi utvecklar mjukvara för att bedöma och lagra proteomikdata och  hårdvara för automatisering av ackumulering av data.

Kärnfaciliteter

  • Cell Imaging and Cytometry (CIC) Core är det specialiserade centret för biovisualisering  i Åbo. Det är en öppet tillgänglig centraliserad facilitet där slutanvändare får stöd för att tillämpa konventionella och avancerade visualiseringstekniker. Utbildning i visualisering vid Turku Bioimaging arrangeras som magisterprogram i biomedicinsk visualisering, Master’s Programme in Biomedical Imaging.
  • Genome Editing Core specialiserar sig på olika tillämpningar av genmodifieringsteknik. Enhetens primära fokus har länge varit genöverföring med hjälp av virusvektorer.
  • Single-cell Omics Core är en del av Biocenter Finland single-cell omics technology platform service. Dess uppgift är att tillhandahålla allt som behövs för encellsanalys.
  • Turku Proteomics Facility tillhandahåller masspektrometribaserade proteomikanalyser med hjälp av avancerade instrument för medicinsk och livsvetenskaplig forskning.

Flera kärnfaciliteter kan hittas på sidan Services – Turku Bioscience.


Åbo biovetenskapscentrum
Artillerigatan 6 A, 5. våningen
FI-20520 Åbo
Finland

Uppdaterad 18.8.2021