Skriv här det du söker efter!
Axel Alm

Alumnprofilen: Axel Alm

VD, Solkompaniet

Axel Alm är miljö- och marinbiolog och har lett miljöteknikföretag både inom vattenrenings- och solenergibranscherna.

Om man som studerande vet vad man kan göra med sin utbildning, är det mera motiverande att lära sig och i slutändan får samhället mer ut av utbildningarna.

Berätta lite om dig själv. Vem är du? Vad studerade du och när?
Axel Alm heter jag, bor i Stockholm, är gift med Jessica. Tillsammans har vi dottern Felicia född 2010. Själv är jag född på Mörby Gård i Raseborg. Mitt miljöintresse föddes ur mina föräldrars engagemang i ekologisk odling. Under tiden som aktiv sjöscout kom min fascination för vatten att blomstra, så jag läste miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi under åren 1998–2004.

Var finns du idag, vad jobbar du med och hur kommer det sig att du hamnade där?
Efter studierna ville jag jobba konkret med miljöfrågor. Jag brann för Östersjön och mitt första riktiga jobb blev att driva ett Östersjöprojekt som gjordes i samarbete mellan Marthaförbundet, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Natur och Miljö. Det handlade om vad privatpersoner kan göra för att minska övergödningen. Vårt projekt visade att det bästa man som privatperson kan göra är att ha koll på sitt avlopp.

Mitt nästa karriärsteg blev ett projekt för vattenskyddsföreningarna och Region Åboland. Efter det fick jag äran att jobba hos min alumnmentor Kjell Weppling på Nordkalk. Där ledde jag arbetet med en kalkprodukt för fosforrening inom avloppsvattenrening.

Det i sin tur ledde till att vår största kund FANN VA-teknik AB i Stockholm rekryterade mig. Där gjorde jag en fantastisk resa, först som försäljningschef och senare som vd och koncernchef. Vi blev marknadsledare, fick branschen att växa och företaget att blomstra. När jag slutade var vi 90 personer som jobbade på 8 marknader och hade kontor i fyra länder. Vi tillverkade produkter som förbättrade ca 5 000 dåliga avlopp varje år.

Men nu arbetar du inte längre med avloppsvattenrening?
Nej, efter 8 år gick jag vidare till en annan miljöbransch. Fokus gick från Östersjön till koldioxid och global uppvärmning. Idag leder jag Solkompaniet som är marknadsledare i Sverige på solel till företag. Det är en fantastiskt positiv bransch i kraftig tillväxt. På mina två år har vi gått från 40 till 95 anställda och installerar idag ca 100 000 solpaneler om året. Det känns väldigt konkret och som ett givande arbete för att bygga det hållbara samhället – på riktigt.

Hur stor är solenergin i Sverige jämfört med Finland? Och hur stor tror du solenergin kan bli med tanke på behovet att ställa om till förnyelsebara energiformer?
Sverige ligger lite före Finland, men de två senaste åren har solel tagit fart även i Finland. I Sverige står solel för 0,5 % av elproduktionen. Jag tror att vi kommer nå 10 % innan 2030 och att det därefter kommer växa ytterligare.

Har du något speciellt minne du vill dela med dig av från din studietid?
Studiecirklarna då vi pluggade inför tentorna. Det var en härlig upplevelse att tillsammans med andra lära sig, ”klämma in” kunskap, samtidigt som grupparbetet ledde till reflektioner som satte kunskapen i perspektiv. Det är en förmåga man måste träna upp och som jag har tagit med mig. Föreningslivet, festerna och tiden i ÅA:s styrelse är också kryddor som lärt mig mycket, gett oändliga kontakter och som jag uppmanar alla att ta del av.

Under studietiden kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle få den yrkesbana jag fick. Jag tror också att jag inte var ensam om att inte riktigt kunna se vad jag skulle kunna använda min utbildning till. Det här tror jag är ett område där universitetet kan bli bättre. Om man som studerande vet vad man kan göra med kunskapen, med sin utbildning, är det mera motiverande att lära sig och i slutändan får samhället mer ut av utbildningarna. Mentorskapsprogram är ett ypperligt verktyg för detta.