Skriv här det du söker efter!

FNT – administrativ personal

FNT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Fakultetskoordinator Lotta Österholm  

Marknadföringskoordinator Bettina Rehnström

Sekreterare: Christel Engblom, Anne-Leena Gröning, Annika Fougstedt, Mia Mäkinen och Tuija Numminen

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator Heidi Karlsson

Studierådgivare
Simon Berg, Mia Eklund, Kerstin Fagerström och Jessica Lindroos (Åbo) samt Jonas Sandberg (Vasa)

Studiesekreterare: Maria Hertell-Jalava

Forskningsservice

Områdeschef Pia-Maria Kallio

Forskningskoordinatorer: Fredrik Karlsson och Maria Ljung

Ekonomiservice

Controller Veli-Matti Reitti (studieledig)

Controller Emilia Grüssner

Bokförare
Per Backman
Jonas Backström
Minna Carla
Eva Harjunkoski
Anna Lyubavina
Benita Martiala
Vivéca Sundberg
Karita Åberg
Rebecca Åkers (Vasa)

Byråsekreterare Barbro Lindholm

Personalservice

HR-specialister: Sabina Ringvall och Anna Lübchow

Personalsekreterare: Christel Donner, Ida Metsämäki och Tove Österroos

Laboratorieservice

Chef Tor Laurén

Uppdaterad 19.10.2021