Skriv här det du söker efter!

FNT – administrativ personal

FNT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Chef för fakultetsadministrationen Lotta Österholm

Marknadföringskoordinator Bettina Rehnström

Sekreterare: Christel Engblom, Annika Fougstedt, Melissa Haga, Mia Mäkinen och Tuija Numminen

Utbildningsservice

Studiechef Heidi Karlsson

Studierådgivare
Simon Berg, (Mia Eklund, tjänstledig) Kerstin Fagerström, Jessica Lindroos, Anett Mrowinski och Ida Nordell (Åbo) samt Jonas Sandberg (Vasa)

Studiesekreterare: Maria Hertell-Jalava

Forskningsservice

Områdeschef Pia-Maria Kallio

Forskningskoordinatorer: Fredrik Karlsson och Maria Ljung

Ekonomiservice

Controller Veli-Matti Reitti 

Bokförare (projekt)
Jonas Backström
Minna Carla
Jennifer Dahla
Eva Harjunkoski
Anna Lyubavina
Alexandra Wikström
Karita Åberg

Personalservice

HR-specialister: Sabina Ringvall och Anna Lübchow

Personalsekreterare: Ida Metsämäki och Eva Ginlund

Specialist inom löneförvaltning Christel Donner

Laboratorieservice

Chef Tor Laurén

Uppdaterad 7.5.2024