Skriv här det du söker efter!

FNT – administrativ personal

FNT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Fakultetskoordinator Lotta Österholm  

Marknadföringskoordinator Bettina Rehnström

Sekreterare: Christel Engblom, Anne-Leena Gröning, Annika Fougstedt, Mia Mäkinen och Tuija Numminen

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator Heidi Karlsson

Studierådgivare
Simon Berg, Kerstin Fagerström och Jessica Lindroos (Åbo) samt Jonas Sandberg (Vasa)

Studiesekreterare: Mary-Ann Hamberg-Ahola och Maria Hertell-Jalava

Forskningsservice

Områdeschef Pia-Maria Kallio

Forskningskoordinatorer: Fredrik Karlsson och Maria Ljung

Ekonomiservice

Controller Veli-Matti Reitti (studieledig)

Controller Emilia Grüssner

Ekonomisekreterare
Per Backman
Minna Carla
Eva Harjunkoski
Maria Lastuniemi
Barbro Lindholm
Anna Lyubavina
Benita Martiala
Vivéca Sundberg
Karita Åberg
Rebecca Åkers (Vasa)

Personalservice

HR-specialister: Sabina Ringvall och Anna Lübchow

Personalsekreterare: Ulrica Björkell, Christel Donner, Ida Metsämäki och Tove Österroos

Laboratorieservice

Chef Tor Laurén

Uppdaterad 29.1.2021