Skriv här det du söker efter!

FNT – administrativ personal

FNT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Chef för fakultetsadministrationen Jasmin Öberg

Chef för fakultetsadministrationen Lotta Österholm (föräldraledig)

Marknadföringskoordinator Bettina Rehnström

Sekreterare: Christel Engblom, Annika Fougstedt, Melissa Haga, Mia Mäkinen och Tuija Numminen

Utbildningsservice

Studiechef Heidi Karlsson

Studierådgivare
Simon Berg, Mia Eklund, Kerstin Fagerström och Jessica Lindroos (Åbo) samt Jonas Sandberg (Vasa)

Studiesekreterare: Maria Hertell-Jalava

Forskningsservice

Områdeschef Pia-Maria Kallio

Forskningskoordinatorer: Fredrik Karlsson och Maria Ljung

Ekonomiservice

Controller Veli-Matti Reitti 

Bokförare
Per Backman
Jonas Backström
Minna Carla
Eva Harjunkoski
Anna Lyubavina
Benita Martiala
Vivéca Sundberg
Karita Åberg

Byråsekreterare Barbro Lindholm

Personalservice

HR-specialister: Sabina Ringvall och Anna Lübchow

Personalsekreterare: Ida Metsämäki och Tove Österroos

Specialist inom löneförvaltning Christel Donner

Laboratorieservice

Chef Tor Laurén

Uppdaterad 9.1.2023