Skriv här det du söker efter!

Cell- och molekylär biovetenskap

Cell- och molekylär biovetenskap

Cell- och molekylär biovetenskap

Biologi, medicin och biokemi är inne i en epokgörande period. Inom cell- och molekylär biovetenskap lär du dig hur celler lever och varför de dör, om cellers livscykel och beteende och hur vävnader och organ bildas. Du lär dig även om cellens viktiga biomolekyler och hur dessa samverkar för att bygga upp strukturer och organeller i celler och hur de ger cellerna energi. Genom att förstå hur celler och molekyler fungerar, förstår du även hur vi människor och andra organismer fungerar. Du får insikter i hur vårt DNA byggs upp, hur gener ärvs, hur störningar i cellers funktioner kan utvecklas till olika slags sjukdomar och hur cellulära processer och styrmekanismer kan utnyttjas för farmakologisk produktutveckling och diagnostik.

Studier i cell- och molekylär biovetenskap är mångsidiga med både teoretiska och praktiska element. Utöver dina huvudämnesstudier läser du kemi som ett kort biämne och kan även välja valfria kurser enligt eget intresse. Ifall du har intresse kan du även rikta in dig på att bli ämneslärare i biologi och läser då som biämne pedagogik och ett annat långt undervisningsämne (oftast kemi eller geografi). Andra studerande kan läsa delar av kursutbudet inom cell- och molekylär biovetenskap som biämne.

Det bästa med att få studera cell och molekylär biovetenskap är att utöver det teoretiska inom ämnet så får man också laborera och göra andra praktiska saker, vilket är otroligt intressant.

Julia Fredman.

Vid Åbo Akademi bedrivs det forskning både inom cellbiologi och biokemi. Du kan hitta mera information under respektive huvudämne.

Efter fortsatta studier i antingen cellbiologi eller biokemi är arbetsmarknaden mycket bred och arbetsmöjligheterna goda. Efter avklarad examen finns arbetsmöjligheter såväl nationellt som internationellt inom bland annat läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin, rättsmedicin, universitet och högskolor. Cellbiologer arbetar även vid konsultföretag, statliga laboratorier, inom forskningsadministration, Europeiska unionen och bioinstitut. Som cellbiolog kan din titel exempelvis vara forskare, professor, lärare, projektkoordinator, produktutvecklare, kvalitetskontrollant, sjukhuskemist eller projektevaluerare. Som cellbiolog är din framtid en värld full av möjligheter!

Kontakt

Besöksadress

Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo

Postadress

Cell och molekylär biovetenskap/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo