Skriv här det du söker efter!

Nationella PET-centret är ett forskningsinstitut för användningen av kortlivade positronemitterande isotoper inom medicinsk forskning. Centret grundades på 1970-talet och fick nationell status 1996. Nationella PET-centrets verksamhet bygger på ett avtal mellan Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo universitetssjukhus.

Centrets två viktigaste uppgifter är:

  • högklassig vetenskaplig forskning
  • diagnostisk service för hela landet

Nationella PET-centrets strategi för vetenskaplig forskning omfattar sex större områden:

  • kardiovaskulär och metabolisk forskning
  • hjärnforskning
  • cancerforskning
  • preklinisk visualisering och läkemedelsforskning
  • Databehandling och bildanalys
  • Radiokemisk forskning

Alla faciliteter finns på universitetens campus och vid klinikerna. Centret består av acceleratorlaboratoriet, laboratoriet för radiofarmaceutisk kemi samt laboratorierna för preklinisk och klinisk visualisering.

Acceleratorlaboratoriet

Acceleratorlaboratoriets nuvarande potential baserar sig på användningen av  tre cyklotroner som är placerade i Åbo universitetssjukhusets PET-byggnad. Två av cyklotronerna, Advanced Cyclotron Systems Inc. TR-19 och Efremov Institute CC18/9 utnyttjas för att möta centrets behov av 18F och 11C isotoper som används i klinisk diagnostik, klinisk forskning and pre-klinisk forskning. Också andra isotoper, huvudsakligen 64Cu produceras för forskningsändamål. Därtill används en IBA Cyclone 3D cyklotron för produktion av 15O som används för klinisk diagnostik.

Läs mera om PET-centret på dess egna sidor (på engelska).


Kontaktuppgifter

Mikael Bergelin
Acceleratorlaboratoriet
Kinakvarnsgatan 4-8
FIN-20520 Åbo

Finland

tfn: +358 2 313 3554
mobil: +358 50 409 6412

 

Uppdaterad 8.9.2021