Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Gästprofessor Luisa Torsi får utmärkelse i kemi

Luisa Torsi, gästprofessor inom molekylär process- och materialteknik vid Åbo Akademi har utsetts av IUPAC till en av tolv ”Distinguished Women In Chemistry or Chemical Engineering 2019”.

– Jag är väldigt glad och hedrad över att få denna utmärkelse som är ett erkännande för det arbete vi också har gjort i samarbete med professor Ronald Österbacka, säger Luisa Torsi.

IUPAC eller International Union of Pure and Applied Chemistry är en internationell oberoende organisation vars medlemmar utgörs av nationella kemiakademier.

Utmärkelsen instiftades år 2011 för att uppmärksamma och främja det arbete kvinnliga kemister eller kvinnliga kemiingenjörer gör världen över. De tolv pristagarna har valts utgående från framgångar inom forskning, utbildning eller ledarskap inom kemisk vetenskap.

Klicka här för att läsa mera om utmärkelsen.