Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Matti Laine valdes till Årets finlandssvenska psykolog

Svenska arbetsgruppen inom Psykologförbundet har utsett Matti Laine, professor i psykologi vid Åbo Akademi, till Årets finlandssvenska psykolog 2019.

Enligt prismotiveringen har Laine har under sin karriär på ett mycket framstående sätt bidragit till utvecklandet av såväl klinisk verksamhet som forskning på ett sätt som i dagsläget är unikt. Han har även aktivt arbetat för samarbete över språkgränser, landgränser, universitetsgränser och ämnesgränser.

”Laine har alla de bästa kvaliteter en sann vetenskapsman och medmänniska kan ha, vilket gynnar hans medarbetare, forskarkollegor, studenter och hela psykologfältet i Svenskfinland”, skriver arbetsgruppen.

Matti Laine säger sig vara hedrad.

– Jag uppskattar högt denna utmärkelse från kollegorna på fältet. Jag upplever att det också är en hedersbetygelse till psykologiämnet vid Åbo Akademi som år efter år lyckats utmärka sig både på utbildnings- och forskningsfronten, säger han.

Matti Laine har fungerat som professor i psykologi vid Åbo Akademi sedan början av 2000-talet. Laines forskning är bland annat inriktad på minnet och språk, deras mekanismer och neurala bakgrund.

Männen i kostym Matti Laine och Dmitry Murzin ser nöjda ut
Matti Laine, professor i psykologi (t.v.) och Dmitry Murzin, professor i kemisk teknologi, premierades 2018 av Åbo Akademis kansler för framgångsrik forskning vid Åbo Akademi. Foto: Mia Henriksson