Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pris och stipendier delades ut vid läsårsöppningen

Följande priser och stipendier har utdelats i samband med Åbo Akademis läsårsöppning.

Ur Harry Elvings legat tilldelas två forskarpris om 5 000 euro:

ED Magnus Westerlund för doktorsavhandlingen i informationssystem med titeln A study of EU data protection regulation and appropriate security for digital services and platforms. Avhandlingen som bedömdes med vitsordet Med Beröm Godkänd behandlar förtroende för informationssystem som hanterar personuppgifter.

PsD Francesco Pompedda för doktorsavhandlingen i psykologi med titeln Training in Investigative Interviews of Children: Serious Gaming Paired with Feedback Improves Interview Quality. Avhandlingen som bedömdes med vitsordet Med Beröm Godkänd behandlar användningen av datorsimulationer som övning vid intervjuer av barn vid misstänkta fall av sexuella övergrepp.

Ur Harry Elvings legat tilldelas lärarpriset om 5 000 euro:

FM Anne Eriksson, universitetslärare i farmaci. Enligt prismotiveringen är Eriksson exceptionellt engagerad i sitt arbete med studerandena vid ämnet farmaci. Hon är egenlärare för samtliga farmacistuderande från dagen de inleder sina studier vid akademin tills de utexamineras. Hennes dedikation, gedigna erfarenhet och intresse för att kontinuerligt utveckla ämnet gör att hon är en mycket värdig kandidat för priset som årets lärare.

Ur Harry Elvings legat tilldelas två pris som årets handledare om 1 500 euro:

PD Tom Carlson, forskningsledare i statskunskap med masskommunikation. Carlson beskrivs som en handledare som är positiv, motiverande och uppmuntrande samt mycket engagerad i studerandenas avhandlingsarbete. Studerandena upplever att det är låg tröskel att ta kontakt med honom. Han ger bra och konstruktiv kritik.

FD Pia Sjöblom, universitetslärare i biologins och geografins didaktik. Sjöblom beskrivs som en mycket engagerad och uppmuntrande handledare som visar ett genuint intresse för varje studerande. Hon för studenternas avhandlingsarbete framåt genom att ställa frågor och ge konkret feedback och stöd.

Handledarpriserna utdelas på basis av studerandes nomineringar.

Åbo Akademi delar vidare ut stipendier om 1000 euro till två studerande som ”uppvisar en god studieframgång och som har bedrivit en all­män­nyttig aktivitet akademin till gagn”.

HuK Moa Kola tilldelas stipendiet med motiveringen att hon under hela sin studietid varit aktiv inom många olika områden vid universitetet samtidigt som hon hållit exemplarisk studietakt. Kola har också visat stort engagemang när det gäller rekrytering av nya studerande och har som ambassadör för Åbo Akademi i sociala medier bidragit till att sprida en positiv bild av Åbo Akademi som studieplats.

TkK Pontus Lindroos tilldelas stipendiet med motiveringen att han visat ett starkt engagemang för ämnesföreningen Kemistklubben, fakulteten och studentkåren och via olika uppdrag inom dessa organ arbetat aktivt för Åbo Akademi.