Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kim Strandberg och Kimmo Grönlund belönades för bästa artikel

Kim Strandberg, akademiforskare och professor i statskunskap vid Åbo Akademi, Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, och Staffan Himmelroos, forskare i statskunskap vid Helsingfors universitet (tidigare vid Åbo Akademi) har tilldelats utmärkelsen 2020 Meisel-Laponce Award.

Priset, som delas ut vart fjärde år, ges för den bästa artikeln som publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Political Science Review (IPSR) under den senaste fyraårsperioden. Grönlund, Strandberg och Himmelroos belönas för sin artikel Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions? Deliberative democracy and group polarization.

Enligt IPSR:s redaktion valdes den vinnande artikeln för dess bidrag till statskunskapen och för att den behandlar viktiga och aktuella politiska och teoretiska frågeställningar.

– Priset var en verklig överraskning och ett fint internationellt erkännande för den experimentella forskning i samtalsdemokrati som vi gör inom Åbo Akademi, säger Kimmo Grönlund som leder den nygrundade spetsforskningsenheten i opinionsforskning vid Åbo Akademi.

Enligt Kim Strandberg är artikeln ett bevis på de goda forskningssamarbeten som demokratiforskarna vid Åbo Akademi har, både inom Finland, Norden, Europa och i världen.

– En viktig samarbetspart är Stanforduniversitetets center för deliberativ demokrati i Palo Alto, Kalifornien, där vi tillsammans med den internationellt erkända forskaren James Fishkin som bäst planerar fortsatta experiment i opinionsforskning, berättar Strandberg.

Meisel-Laponce-priset upprättades för att hedra John Meisel och Jean Laponce, IPSR:s två första redaktörer. Priset är sponsrat av International Political Science Association (IPSA) och Sage Publications. Det här är tredje gången priset delas ut. Prisutdelningen sker vid IPSA:s världskongress i Lissabon i juli 2020.

Läs den vinnande artikeln här: https://doi.org/10.1177%2F0192512117692136