Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Sandberg tilldelades Förvaltningshögskolans pris i Sverige

Siv Sandberg, projektledare i samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi, fick torsdagen den 10 oktober ta emot Förvaltningshögskolans pris 2019. Priset delades ut i samband med Förvaltningshögskolans dag i Göteborg.

Porträttfoto på Siv Sandberg.
Siv Sandberg. Foto: Åbo Akademis bildbank.

– Jag är överraskad och glad! Jag är särskilt glad för att priset lyfter fram nyttiggörande av forskning i offentlig förvaltning, säger Sandberg.

– Att stå med ena benet i akademin och andra i praktiken är ibland inte så ”lönsamt” om man tänker i termer av publicering och formell meritering, men ur hela samhällets synvinkel är det viktigt att kunna bidra med kunskap till olika utredningar och reformprocesser.

I motiveringen står det bland annat att Sandberg är en av ”Nordens ledande experter på strukturreformer på regional och kommunal nivå” som under flera år varit en drivande kraft för nordisk forskningssamverkan.

Den viktigaste plattformen Sandberg arbetat med är enligt henne själv nätverket kring nordiska kommunforskarkonferensen Norkom, som hålls i Åbo i höst.

– Norkom har gett upphov till många olika forskningsprojekt och nu snart också en nordisk magisterutbildning där Åbo Akademi är en part. Vi är också många forskare med tät koppling till praktiken som jobbar tillsammans, säger Sandberg, som svarar under ett möte på den statliga kommunutredningen i Stockholm.

– I ett större perspektiv är de nordiska kommunsystemen mycket lika när det gäller självstyrelsens värdegrund, kommunernas uppgifter och ländernas geografi. Det gör att det finns många möjligheter till jämförelser och lärande, också när kommunerna valt olika väg när det gäller reformer eller modell för den politiska styrningen.

Priset delas sedan 2011 ut av Förvaltningshögskolans Råd för forskning och utbildning inom samverkansprojektet ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV)”. Förvaltningshögskolan är en del av Göteborgs universitet.

Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera till goda insatser vad gäller nyttiggörande av forskning i ämnet offentlig förvaltning. Fullständig motivering finns på Förvaltningshögskolans webbsida: https://spa.gu.se/aktuellt/nyheter/nyhetsdetalj//siv-sandberg-far-forvaltningshogskolans-pris-2019-.cid1647648