Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Erik Bonsdorff belönas för engagemang för havsmiljön

Porträtt på Erik Bonsdorff
Erik Bonsdorff. Foto: Åbo Akademis bildbank.

Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, får Östersjöfondens Östersjöpris för sitt oförtrutna engagemang för ett renare hav. Han delar priset på 100 000 euro med Mikko Jokinen, Jochen Lamp och Olga Senova.

Enligt prismotiveringen har Bonsdorff med sin forskning bidragit till ökad förståelse av Östersjöns egenart samt känslighet och förmåga att återhämta sig efter störningar. Han har varit pådrivande i den allmänna debatten om åtgärder för Östersjöns miljö, och genom sitt engagemang i miljöövervakning och tolkning av långa tidsserier belagt behovet av åtgärder. Han har genom en omfattande lärargärning i Finland och Sverige utbildat en ny generation av Östersjöforskare, och varit en ledande aktör inom det marinbiologiska samarbetet inom såväl Östersjöområdet som Europa.

Bonsdorff säger sig vara mycket hedrad över utmärkelsen.

– Det här är en stor ära för mig, och jag känner uppriktig tacksamhet och glädje för uppmärksamheten. Det känns extra positivt att få det som erkänsla för mitt långvariga engagemang för havsmiljöns bästa både i förhållande till omgivande samhälle, och som forskare och handledare vid Åbo Akademi.

– Ett pris som detta visar dessutom på en erkänsla inte bara för mig som person, utan även för hela den långsiktiga vetenskaps- och utbildningstradition vi har inom miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, och för vår forskning och verksamhet för havsmiljöfrågor kring hela Östersjön och globalt. Dessutom visar detta att Åbo Akademis stora satsning på temat hav är rätt i tiden, och att utvecklingen mot ett alltmer mångvetenskapligt arbetssätt är aktuellt och relevant.

Åbo Akademi har länge profilerat sig inom Östersjöforskning. År 2017 inrättades forskningsprofilen Havet gemensamt med Åbo universitet. Målsättningen är att etablera en globalt ledande marin spetsforskningsenhet och att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och havet och som främjar hållbar tillväxt globalt.

Östersjöfonden: https://ostersjofonden.org/sv/ostersjopriset/

Bekanta dig med forskningsprofilen Havet: https://www.abo.fi/forska-hos-oss/forskningens-profileringsomraden/havet/