Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Four young award winners standing with diplomas in their hands.
Vinnarna Pinja Näkki, Savitri Jetoo, Emiliya Popova och Andris Bērziņš. Foto: Colortime

Baltic Sea Science Day Award till Savitri Jetoo vid Åbo Akademi

Den avslutande konferensen för Baltic Science Network (BSN) och den årliga “CBSS Annual Baltic Sea Science Day” hölls vid Latvijas Universitāte i Riga, Lettland den 22–23 februari. Samtidigt uppmärksammade man universitetets 100-årsjubileum.

Under konferensen utdelades för första gången någonsin priset Baltic Sea Science Day Award 2019. Priset gick till fyra unga lovande forskare som forskar i ämnen som är viktiga för Östersjöregionen, för ett utomstående bidrag till transnationell forskning inom Östersjöregionen och för främjande av CBSS’ Science, Research and Innovation Agenda-målsättningar. En av pristagarna, Savitri Jetoo, är forskare vid Åbo Akademi. De tre övriga är Pinja Näkki, Emiliya Popova och Andris Bērziņš.

Savitri Jetoo har jobbat med förvaltningsfrågor gällande vatten, hav och sjöar redan i många år och har aktivt publicerat på temat Östersjön och Great Lakes (Stora sjöarna i USA/Kanada). Hon har en doktorsgrad från McMaster University i Kanada med en avhandling om Lessons to inform transboundary governance of the Laurentian Great Lakes.

Just nu jobbar hon som projektforskare (postdok) inom Åbo Akademis forskningsprofil Havet, och vid ämnet offentlig förvaltning. Jetoo tilldelades priset för sin transnationella Östersjöforskning och för hennes komparativa arbete, som jämför Östersjöns nyckelfrågor, till exempel eutrofiering, men andra regioner, till exempel Great Lakes i och Chesapeake Bay i USA.

Följande instanser deltog i väljandet av pristagare: Baltic Sea Region University Network, Baltic University Programme, Baltic Science Network, Ministry of Science, Research and Equalities of the Free and Hanseatic City of Hamburg, and Baltic TRAM, DESY.

Baltic Science Network (BSN) är ett projekt som bland annat eftersträvar att ge vetenskaps- och undervisningsministerier i Östersjöområdets länder en övergripande koordineringsram för att utveckla och implementera en vetenskapspolicy i makroregionalt perspektiv och säkra bättre representation på EU-nivå. Projektparterna är i huvudsak vetenskaps- och undervisningsministerier. Åbo Akademi representeras via the Baltic University Programme (BUP). http://www.baltic-science.org/

CBSS står för The Council of the Baltic Sea States, och är ett politiskt forum för regional samarbete. CBSS har elva medlemsnationer. http://www.cbss.org/

CBSS’ pressmeddelande om priset och om Baltic Sea Science Day (på engelska).