Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Årets Per Brahe-pris till docent Annika Meinander

Stiftelsen för Åbo Akademi har delat ut Per Brahe-priset år 2019 till doktor i biokemi, docent Annika Meinander.

Porträttbild på Annika Meinander.
Annika Meinander.

Annika Meinander disputerade vid Åbo Akademi år 2007 med huvudämnet biokemi. Efter tre år som post doc-forskare vid Institute of Cancer Research i London återvände hon till Åbo Akademi år 2010 för att sköta ett vikariat som akademilektor och en tidsbunden befattning som universitetsforskare. Meinander erhöll Finlands Akademi-finansiering som akademiforskare för åren 2014–2019. För närvarande arbetar hon som vikarierande akademilektor i cellbiologi och som ämnesansvarig för cellbiologi. Sedan 2017 är Meinander utnämnd till docent i molekylär genetik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Meinanders forskning fokuserar på de molekylära cellfunktionerna som ligger bakom kroniska inflammationstillstånd, speciellt i tarmen. I sitt laboratorium har Meinander byggt upp ett för Åbo Akademi nytt modellsystem med bananflugan (Drosophila melanogaster) som försöksorganism för att undersöka hur celler som är i inflammationstillstånd signalerar inom sig och till varandra. Meinander har lyckats erhålla framstående finansiering för sin forskning, framför allt Finlands Akademis akademiforskartjänst och från denna höst ny projektfinansiering från Finlands Akademi. Hon har även erhållit omfattande finansiering från bland annat Sigrid Juselius stiftelse, Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa samt Magnus Ehrnrooths stiftelse. Meinander är även en av forskningsledarna i den interna spetsforskningsenheten CellMech.

Meinander nominerades till priset av fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. I motiveringen nämns att Meinander är en forskare med ett sällsynt brett kunnande och en omtyckt forskningsledare och handledare, som framgångsrikt arbetar med individerna i sin redan nu internationellt erkända forskningsgrupp. Hon är också en utmärkt lärare som använder olika typer av undervisningstekniker och är mån om att utveckla undervisningen vid fakulteten. Hon är snabb, noggrann, effektiv, djärv och mycket produktiv. Hon jobbar systematiskt framåt i teamanda på ett transparent och målmedvetet sätt.

Meinander har även varit medlem i Åbo Akademis styrelse och fakultetsråd och framgångsrikt engagerat sig inom såväl undervisning, forskning som administrativa uppgifter.

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse delar årligen ut Per Brahe-priset åt en forskare, vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd. Prissumman är 12 000 euro. Priset överräcktes av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande, advokat, JD Gisela Knuts i samband med att delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi höll sitt höstmöte i Åbo tisdagen den 10 december kl. 17.