Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Wolf-Knuts och Herd tilldelas kungligt forskningspris i Sverige

Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts tilldelas ”för förtjänstfulla forskningsinsatser” ett pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Sverige. Prisen delas ut vid Akademiens högtidssammanträde den 6 november på Uppsala slott. Sammanlagt 16 pristagare delar på drygt en miljon kronor.

kansler Ulrika Wolf-Knuts
Kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Ulrika Wolf-Knuts är professor emerita i folkloristik vid Åbo Akademi. Priset ges ur Nils Ahnlunds prisfond ”för hennes framstående folkloristiska forskning och hennes arbete för folkloristiken som vetenskap”.

– Förstås blir man oerhört glad, för det gäller ju allt det arbete jag gjort för folkloristiken åtminstone under de senaste 38 åren. Dessutom ökar glädjen av överraskningen att sånt kan vederfaras en ännu långt efter pensioneringen, säger Wolf-Knuts.

– Det ökar också lusten att fortsätta. Under de senaste dygnen har idéerna faktiskt rasslat in med god fart. Tack är det minsta man kan säga, men förstärkande uttryck är futtiga.

Också fil. dr Katarzyna Herd, som från och med den 1 december är affilierad forskare i etnologi vid Åbo Akademi, tilldelas ett pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Hennes pris ur Harry Karlssons fond för folklivsforskning ges ”för hennes infallsrika avhandling om människors aktiva förhållningssätt till historia och hur sådant engagemang kommer till uttryck i fotbollens supporter- och klubbkulturer”. Herd doktorerade vid Lunds universitet 2018.

Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur grundades den 6 november 1932. Akademiens uppgift är att främja forskning rörande svensk folkkultur.