Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Marko Joas och Tapio Salmi får erkännande för framgångsrik forskning

Professorerna Tapio Salmi och Marko Joas belönas av Åbo Akademis kansler för framgångsrik forskning vid akademin.

Vid Åbo Akademis vetenskapsdag den 9 december 2019 delade kansler Ulrika Wolf-Knuts ut två pris: Kristinapriset 2019 och Gaddpriset 2019.

Marko Joas mottar Kristinapriset 2019 av kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Kristinapriset tilldelas professor Marko Joas för hans forskning kring lokal hållbar utveckling i jämförande europeiskt perspektiv – speciellt i Östersjöområdet med särskild uppmärksamhet på demokrati, delaktighet och governance i ärenden som rör miljön och människan.

Gaddpriset tilldelas akademiprofessor Tapio Salmi för hans forskning i nya reaktorstrukturer och icke-konventionella former av energi – speciellt ultraljud och mikrovågor, som lett till genombrott i framställningen av kemiska mellanprodukter och komponenter i livsmedel, hälsobefrämjande ämnen och farmaceutiska produkter.

Tapio Salmi mottar Gaddpriset 2019 av kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Salmi är akademiprofessor utnämnd av Finlands Akademi för perioden 2019–2023, och professor i teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi. Joas är professor i offentlig förvaltning och dekanus för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Pristagarna har valts bland annat utgående från deras handledning av doktorander, antalet egna publikationer, erhållna externa forskningsmedel och andra meriter som varit till fördel för forskarsamfundet.

– I dessa tider då vetenskapliga rön lättvindigt betvivlas är det särskilt viktigt att betona den forskning som görs noggrant och enligt konstens alla regler. Kristina- och Gaddpriset vill understryka mottagarnas kompetens, säger Ulrika Wolf-Knuts.

Prissumman är 20 000 per pristagare, och tillfaller det ämne pristagaren representerar.

Kristinapriset tilldelas en professor vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi eller fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier eller fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Priset har namngetts efter drottning Kristina (1626–1689), som blev drottning vid mycket ung ålder och med tiden en framträdande regent. Hon var viljestark och envis med både vittra och vetenskapliga intressen, hon var mycket språkkunnig och intresserade sig för historia och kultur.

Gaddpriset utdelas inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Det har fått sitt namn efter Pehr Adrian Gadd (1727–1797), den första professorn i kemi vid Akademien i Åbo. Han ansåg att alla borde kunna kemi och att en kemist måste se på naturen och där hitta svar på sina frågor. I enlighet med samtidens ideal under det s.k. nyttans tidevarv var vetenskapen för honom en väg till nyttan. Därför intresserade han sig för det lokala perspektivet, för sådant som kunde odlas, förädlas och säljas i Finland. Gadd värnade också om svenskan som för honom var ett fullgott vetenskapligt språk.

Marko Joas och Tapio Salmi står leende med buketter och plaketter i händerna.
Marko Joas (t.v) och Tapio Salmi har mottagit Kristinapriset respektive Gaddpriset 2019.

 

För mera information, vänligen kontakta:

Ulrika Wolf-Knuts, Åbo Akademis kansler
tfn: 046 921 6296
e-post: ulrika.wolf-knuts@abo.fi

Marko Joas, professor
tfn +358 400726125
e-post: marko.joas@abo.fi

Tapio Salmi, akademiprofessor
tfn +358 40 074 8665
e-post: tapio.salmi@abo.fi