Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets samarbetsparter – lista

Öppna universitetets samarbetsparter – lista

Borgå folkakademi facebooktwitterinstagramYouTubeLinkedIn
Runebergsgatan 16-18, 06100 Borgå
tfn (019) 576 9500
e-post: info@akan.fi
http://www.akan.fi/

Borgå medborgarinstitut facebook
Mannerheimgatan 15, eller PB 23, 06101 Borgå
tfn (019) 520 2660
e-post: bmi@borga.fi
http://www.borga.fi/medborgarinstitutet

Folkhälsan utbildning, Norrvalla facebook
Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå
tfn (050) 345 8974
e-post: victor.ohlis@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/norrvalla/

Hangö sommaruniversitet facebook
Skolgatan 9-11, eller PB 22, 10901 Hangö
tfn (040) 186 0131
e-post: kansli@hangosommaruni.fi
http://www.hangosommaruni.fi/

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut facebooktwitterinstagram
Dagmarsgatan 3, PB 51313, 00099 Helsingfors stad
tfn (09) 310 49494
e-post: kansliet@arbis.hel.fi
http://www.arbis.hel.fi

Högskolan på Åland/Öppna högskolan facebooktwitter
Neptunigatan 17, eller PB 1010, 22111 Mariehamn
tfn (018) 537 711, 040 5849424 (kvällar och helger vid kurs)
e-post: open@ha.ax
https://www.open.ax/

Pedersöre medborgarinstitut facebook instagram
Mjölvägen 1, 68910  Bennäs
tfn (06) 7850 275 (kansli)
mi@pedersore.fi
https://mi.pedersore.fi/

Sibbo institut facebook
Stora Byvägen 8, 04130 Sibbo
tfn (09) 235 36004
e-post: sibbo.institut@sibbo.fi 
https://www.sipoo.fi/sv/sibbo-institut/

Vasa sommaruniversitet facebooktwitterinstagram
Universitetsstranden 10 (Fabriikki, 3. vån), 65200 Vasa
tfn (044) 754 5783
e-post: info@vasasommaruniversitet.fi
http://www.vasasommaruniversitet.fi

Vasa sommaruniversitet, filialen i Jakobstad facebook
Skolgatan 25-27 B, 68600 Jakobstad
tfn (06) 786 3510
e-post: marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi
http://www.vasasommaruniversitet.fi/samarbetspartner/jakobstads-arbis/

Västra Nylands folkhögskola facebookinstagram
Pumpviken 3, 10300 Karis
tfn (019) 222 600 (växel)
e-post: info@vnf.fi, kurser@vnf.fi
http://www.vnf.fi/

Uppdaterad 14.6.2021