Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets samarbetsparter – lista

Öppna universitetets samarbetsparter – lista

Hangö sommaruniversitet facebook
Skolgatan 9-11, eller PB 22, 10901 Hangö
tfn (040) 186 0131
e-post: kansli@hangosommaruni.fi
http://www.hangosommaruni.fi/

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut facebooktwitterinstagram
Dagmarsgatan 3, PB 51313, 00099 Helsingfors stad
tfn (09) 310 49494
e-post: arbis@hel.fi
http://www.arbis.hel.fi

Högskolan på Åland/Öppna högskolan facebooktwitter
Neptunigatan 17, eller PB 1010, 22111 Mariehamn
tfn (018) 537 000, på kurskvällar och -helger: (018) 537 714
e-post: open@ha.ax
https://www.open.ax/

Vasa sommaruniversitet facebooktwitterinstagram
Universitetsstranden 10 (Fabriikki, 3. vån), 65200 Vasa
tfn (044) 754 5783
e-post: info@vasasommaruniversitet.fi
http://www.vasasommaruniversitet.fi

Uppdaterad 14.8.2023