Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets samarbetsparter – lista

Öppna universitetets samarbetsparter – lista

Borgå folkakademi facebooktwitterinstagramYouTubeLinkedIn
Runebergsgatan 16-18, 06100 Borgå
tfn (019) 576 9500
e-post: info@akan.fi
http://www.akan.fi/

Borgå medborgarinstitut facebookinstagram
Mannerheimgatan 15, 06100 Borgå
tfn (040) 489 9677
e-post: bmi@borga.fi
https://www.porvoo.fi/sv/kultur-och-fritid/mbi/

Hangö sommaruniversitet facebook
Skolgatan 9-11, eller PB 22, 10901 Hangö
tfn (040) 186 0131
e-post: kansli@hangosommaruni.fi
http://www.hangosommaruni.fi/

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut facebooktwitterinstagram
Dagmarsgatan 3, PB 51313, 00099 Helsingfors stad
tfn (09) 310 49494
e-post: kansliet@arbis.hel.fi
http://www.arbis.hel.fi

Högskolan på Åland/Öppna högskolan facebooktwitter
Neptunigatan 17, eller PB 1010, 22111 Mariehamn
tfn (018) 537 000, på kurskvällar och -helger: (018) 537 714
e-post: open@ha.ax
https://www.open.ax/

Vasa sommaruniversitet facebooktwitterinstagram
Universitetsstranden 10 (Fabriikki, 3. vån), 65200 Vasa
tfn (044) 754 5783
e-post: info@vasasommaruniversitet.fi
http://www.vasasommaruniversitet.fi

Västra Nylands folkhögskola facebookinstagram
Pumpviken 3, 10300 Karis
tfn (019) 222 600 (växel)
e-post: info@vnf.fi, kurser@vnf.fi
http://www.vnf.fi/

Uppdaterad 28.11.2022