Skriv här det du söker efter!

Tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier

Tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier

Avläggande av kurser via Öpu för studier till ämneslärare

Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) ingår i grundstudier i allmän pedagogik och dessa två kurser kan ämneslärarstuderande gå via Öpu. Numera ingår de i grundstudierna för alla lärarkategorier (grundstudier i pedagogik för småbarnspedagoger, ämneslärare, klasslärare och speciallärare).
Specialpedagogik och inkludering (5 sp), som ingår i grundstudier i specialpedagogik kan ämneslärarstuderande också gå via Öpu.

Avläggande av kurser via Öpu för studier till yrkeslärare

Sökande som har avlagt minst 10 sp av grundstudierna i allmän pedagogik eller vuxenpedagogik vid ansökningstidens utgång blir kallade till urvalsprov, men bör kunna uppvisa intyg över 20 sp inom april månad för att kunna antas. Även övriga pedagogikstudier kan komma ifråga (ÅA 2021). Notera även att de 3 gemensamma kurserna endast tillgodoräknas en gång, antingen inom grundstudier i allmän pedagogik eller inom grundstudier i vuxenpedagogik.

Uppdaterad 29.3.2022