Skriv här det du söker efter!

Sommarkurser 2023

Sommarkurser 2023

Öppna universitetet erbjuder följande sommarkurser 2023.

 

FITech

FITech är ett nätverk av de tekniska universiteten med målet att styra experter till tillväxtbranscherna i Finland och svara på kompetensbehoven inom det tekniska området.
Nätverkets medlemsuniversitet är Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Grundande medlemmar är dessutom Teknologiindustrin rf och Teknikens Akademikerförbund rf.

FITechs kurser erbjuds kostnadsfritt.

Informationsteknologi, grundstudier i IT

Länk till Informationsteknologins ämnessida

Introduktion till informationsteknologi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.6–16.8.2023.
Lärare: Alexander Winberg och Nicola Sandberg
Anmälan senast 28.5.2023 via FITechs hemsida här

Programmering I (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.6–16.8.2023.
Lärare: Alexander Winberg och Nicola Sandberg
Anmälan senast 28.5 via FITechs hemsida här

Introduktion till artificiell intelligens (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.6–16.8.2023.
Lärare: Alexander Winberg och Nicola Sandberg
Anmälan senast 28.5 via FITechs hemsida här

Introduktion till informationsteknologi (3 sp), MOOC

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.6–16.8.2023.
Lärare: pågående under hela läsåret.
Anmälan: pågående under hela läsåret

 

Hangö sommaruni

För kurser som arrangeras av Öppna universitetets samarbetspartners tillkommer samarbetspartners egna avgifter. Avgiftens storlek varierar. För närmare information, se samarbetsparternas hemsidor.

Arbetsplatspsykologi

Konflikthantering (5 sp), närundervisning i Hangö/Helsingfors /Annullerad!

Tidpunkt: 7–8.6 (Hangö), 4.8.2023 (Helsingfors)
Lärare: arbetshandledare Mika Lindfors.

 

Pedagogik, allmän/ Småbarnspedagogik/ Vuxenpedagogik

Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik, småbarnspedagogik och vuxenpedagogik.

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8–13.6.2023, distansundervisning via Zoom: 8.6, 9.6, 12.6, 13.6.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.6–3.8.2023, distansundervisning via Zoom: 13.6, 31.7, 1.8, 2.8, 3.8.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju

 

Skolpsykologi

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), närundervisning i Hangö/Helsingfors

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14–15.6 (Hangö), 22.8.2023 (Helsingfors).
Lärare: PM Tove Ajalin och PK Sara Sundell.

 

Specialpedagogik

Specialpedagogik och inkludering (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.6–4.8.2023, distansundervisning via Zoom: 8.6, 9.6, 10.6, 2.8, 3.8, 4.8.
Lärare: speciallärare Yvonne Silvander.

 

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

Länk till våra sommarkurser på engelska.

Anmälan till höstens kurser öppnar 7.8.2023.


Uppdaterad 30.5.2023