Skriv här det du söker efter!

Sommarkurser 2024

Sommarkurser 2024

Öppna universitetet erbjuder följande sommarkurser 2024.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

CLL, Öppna universitetet

Pedagogik, allmän, Småbarnspedagogik, Vuxenpedagogik

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.510.6 2024.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 19.323.4.2024.

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.517.6 2024.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 19.36.5.2024.

Anmäl dig till kurserna här


FITech 

Informationsteknologi. Länk till Informationsteknologins ämnessida.

FITech är ett nätverk av de tekniska universiteten med målet att styra experter till tillväxtbranscherna i Finland och svara på kompetensbehoven inom det tekniska området. Nätverkets medlemsuniversitet är Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Grundande medlemmar är dessutom Teknologiindustrin rf och Teknikens Akademikerförbund rf. 

Introduktion till informationsteknologi (5 sp), nätkurs.

Länk till kursinnehåll och anmälan på FITechs hemsida.
Tidpunkt: 3.6–16.8.2024.

Programmering I (5 sp), nätkurs.

Länk till kursinnehåll och anmälan på FITechs hemsida.
Tidpunkt: 3.6–16.8.2024.
Lärare: Annamari Soini.

Introduktion till artificiell intelligens (5 sp), nätkurs.

Länk till kursinnehåll och anmälan på FITechs hemsida.
Tidpunkt: 3.6–16.8.2024.

Introduktion till informationsteknologi MOOC (3 sp), nätkurs.

Tidpunkt: pågående under hela läsåret.
Anmälan: pågående under hela läsåret.
Länk till kursinnehåll och anmälan på FITechs hemsida.

Obs! Anmälan absolut senast 20.5.2024. Kontaktperson: Carina Gräsbeck, carina.grasbeck(at)abo.fi.


Hangö sommaruni

För kurser som arrangeras av Öppna universitetets samarbetspartners tillkommer samarbetspartners egna avgifter. Avgiftens storlek varierar. För närmare information, se samarbetsparternas hemsidor.

Specialpedagogik

GRUNDSTUDIER

Specialpedagogik och inkludering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5-6.6, 10-12.6, 1-2.8. 2024.
Lärare: PeM Linda Österholm.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurs här.

Kursen Specialpedagogik och inkludering (5 sp) ingår i grundstudier i specialpedagogik (25 sp). Grundstudierna fortsätter under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 vid Hangö sommaruniversitet.


TÅSS, Turku Åbo Summer School

Hållbarhet, Miljö- och marinbiologi, Minoritetsstudier, Sociologi.

Turku Åbo Summer School 2024 (TÅSS) organiseras av Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun AMK, Humak och Yrkeshögskolan Novia. För närmare information, se TÅSS:s hemsida.

Ämne: Minoritetsstudier.

Foundations of Multiculturalism (5 sp), närstudier i Åbo.

Läs mera om kursinnehåll och -tider på TÅSS hemsida.
Tidpunkt: 130.8.2024. Närstudier i Åbo 516.8 samt orienteringsdag den 2.8.
Lärare: Emmanuel Acquah.
Undervisningspråk: Engelska

Ämne: Sociologi.

Social Change in a Digital Age (5 sp), närstudier i Åbo.

Läs mera om kursinnehåll och -tider på TÅSS hemsida.
Time: 130.8.2024. Närstudier i Åbo 516.8 samt orienteringsdag den 2.8.
Teacher: Robin Lybeck
Undervisningsspråk: Engelska.

Ämne: Miljö- och marinbiologi.

Solving Wicked Problems of the Future Ocean (5 sp), närstudier i Åbo.

Läs mera om kursinnehåll och -tider på TÅSS hemsida.
Tidpunkt: 130.8.2024. Närstudier i Åbo 516.8 samt orienteringsdag den 2.8.
Lärare: Anna Törnroos-Remes.
Undervisningsspråk: Engelska.

Anmäl dig till Turku Åbo Summerschool här. Anmälan 9.114.4.2024. Kursavgift 50-75 euro. Avgift för deltagande i det sociala programmet kan också tillkomma.


Länk till våra sommarkurser på engelska.


Uppdaterad 10.4.2024