Företagstjänster

Företagstjänster

Att satsa på utveckling av kunskap och kompetens är en investering som lönar sig både för arbetsgivaren och för den anställde. Utbildning är ovärderlig för företagens och regionens utveckling och överlevnad och nyckeln till framtidens konkurrenskraft.

Investera i kunskap och kompetens

Ifall ni är flera inom organisationen som har behov av kompetensutveckling kan en företagsanpassad utbildning vara ett intressant alternativ. Med er verksamhets förutsättningar som utgångspunkt skapar vi ett upplägg som anpassas efter de behov, kunskapskrav och utvecklingsmål som just ni har. Resultatet blir en kostnadseffektiv och anpassad utbildning där medarbetarna kan applicera kunskapen direkt i sin vardag. Utbildningen kan genomföras i era egna eller i våra lokaler.

CLL erbjuder

  • Skräddarsydd utbildning för företag
  • Uppdragsutbildning och säljtjänster för kommuner, offentliga organisationer och tredje sektorn
  • Utvecklings- och utredningsprojekt
  • Planeringstjänster för seminarier och konferenser

Uppdaterad 23.01.2018