Skriv här det du söker efter!

Företagstjänster

Företagstjänster

Investera i kunskap och kompetens

Ifall ni är flera inom organisationen som har behov av kompetensutveckling kan en företagsanpassad utbildning vara ett intressant alternativ. Med er verksamhets förutsättningar som utgångspunkt skapar vi ett upplägg som anpassas efter de behov, kunskapskrav och utvecklingsmål som just ni har. Resultatet blir en kostnadseffektiv och anpassad utbildning där medarbetarna kan applicera kunskapen direkt i sin vardag. Utbildningen kan genomföras i era egna eller i våra lokaler.

CLL erbjuder

  • Skräddarsydd utbildning för företag
  • Uppdragsutbildning och säljtjänster för kommuner, offentliga organisationer och tredje sektorn
  • Utvecklings- och utredningsprojekt
  • Planeringstjänster för seminarier och konferenser

Kontakt

Utvecklingschef Katarina Drugg
+3582 215 3282
katarina.drugg(a)abo.fi

Uppdaterad 27.2.2019