Skriv här det du söker efter!

CLL:s nyhetsbrev

CLL:s nyhetsbrev

Dekorativ bild.

Centret för livslångt lärandes nyhetsbrev CLLsius utkommer 4 gånger/år. Brevet innehåller aktuell information om kontinuerligt lärande och presenterar brett vad som är på gång inom CLL.

Vill du prenumerera på CLLsius till din e-post? (endast fyra brev per år!) Det kan du göra via denna elektroniska blankett.

Aktualiteter vid CLL kan du också läsa på webben.

Har du frågor?

Du kan höra av dig till cllsius@abo.fi.

CLLsius produceras bland andra av Mia Henriksson, Sofia MickelssonMaria Holmberg, Madelene Orre och Linda Karvonen

 

Uppdaterad 9.4.2024