Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

CLLsius tar tempen på livslångt lärande

nyhetsbrev

CLL:s elektroniska nyhetsbrev utkommer 4 gånger/år.

Registrering för CLL:s nyhetsbrev

Redaktionsrådet består av:

Johansson, Maria, redaktör

Forsberg, Camilla
Hinders, Marica
Nyman, Maria
Söderholm, Christel

Arkiv

Uppdaterad 6.3.2018