Skriv här det du söker efter!

CLL:s nyhetsbrev

CLL:s nyhetsbrev

sidhuvud nyhetbrev

Centret för livslångt lärandes nyhetsbrev CLLsius utkommer 4 gånger/år. Brevet innehåller aktuell information om kontinuerligt lärande och presenterar brett vad som är på gång inom CLL. 

Vill du prenumerera på CLLsius till din e-post? (endast fyra brev per år!) hör då av dig till cllsius@abo.fi.

Aktualiteter vid CLL kan du också läsa på webben.

 

Redaktionsrådet för CLLsius:

Mia Henriksson
Maria Holmberg
Sofia Mickelsson
Madelene Orre
Stefan Westergård

Uppdaterad 6.10.2022