Skriv här det du söker efter!

Skolresurs

Skolresurs

Ledstjärnan för Skolresurs är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Vårt mål är att sprida intresset speciellt bland barn och ungasärskilt genom riktad verksamhet och genom lärarfortbildning. Dessa ämnesområden öppnar dörrar till fortsatta studier och en intressant yrkeskarriär. Dessutom behövs de i vardagen och bidrar till att förstå samhället runt omkring oss.

Skolresurs erbjuder ett brett utbud av fortbildning för alla stadier. Utbildarna är pedagoger med lång erfarenhet av att vara på fältet och kunnande inom aktuell forskning. Välkommen att bekanta dig med utbudet!

Skolresurs är placerad vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) i Åbo.Kista med texten Skolresurs materialbank.

Skolresurs producerar mycket material för allt från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Materialet har samlats i Skolresurs materialbank.

Kolla också Skolresurs Youtube, Facebook och Instagram.

Uppdaterad 20.6.2024