Skriv här det du söker efter!

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) är grundat 1976 med viktigaste uppgift att vara utgivare av Tidskriften Skärgård. Skärgårdsinstitutet är också medarrangör i Forum för skärgårdsforskning.

Sedan 2011 är Skärgårdsinstitutet administrativt en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL).

 

Kurser för bobarhetsfacilitorer

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi ordnar kurser för bobarhetsfacilitatorer från och med våren 2021. Den första pilotkursen startar i april 2021 på distans med engelska som undervisningsspråk.

Bobarhet är ett verktyg för att mäta och utveckla ett mindre ösamhälle. Processen ökar förståelsen, genererar nya idéer och konkretiserar praktiska utmaningar. Bobarhetsanalysen är utvecklad med Kökar kommun som modell.

Mera information (på engelska) om kursen för bobarhetsfacilitatorer.

 

Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp

Skärgårdsinstitutet har en ledningsgrupp, ordförande är utbildningsplanerare FD Cecilia Lundberg (2021–). Följande personer sitter med i ledningsgruppen:

Nina Söderlund, utbildningsplanerare vid CLL
suppl. Mona Riska, utbildningschef

Kasper Westerlund, föreståndare för Sjöhistoriska insitutet
suppl. Charlotte von Hartman, skärgårdsguide

Mikael von Numers, docent, universitetslärare i miljöbiologi vid Åbo Akademi
suppl. John Wrede, kommundirektör

Blanka Henriksson, forskningsledare i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi
suppl. Gilla Granberg, utvecklingschef

Katariina Siivonen, universitetslektor, etnolog och framtidsforskare vid Åbo universitet
suppl. Olle Lerche, utvecklingschef

Katja Bonnevier, koordinator vid Skärgårdshavets biosfärområde
suppl. Sami Heinonen, skärgårdsombudsman

Kjell Andersson, professor em. i landsbygdsforskning
suppl. Maria Johansson, doktorand

Julia Ajanko, Finlands öar rf.
suppl. Micaela Jansson, verksamhetsledare

Skärgårdsinstitutets reglemente (pdf).

Uppdaterad 17.2.2021