Skriv här det du söker efter!

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) är grundat 1976 med viktigaste uppgift att vara utgivare av Tidskriften Skärgård. Skärgårdsinstitutet är också medarrangör i Forum för skärgårdsforskning.

Sedan 2011 är Skärgårdsinstitutet administrativt en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL). Skärgårdsinstitutet har en ledningsgrupp, ordförande perioden 2018–2020 är PM, utbildningsplanerare Nina Söderlund.

Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp åren 2018–2020 är:

Nina Söderlund (ordförande), utbildningsplanerare vid CLL
suppl. Mona Riska, utbildningschef

Kasper Westerlund, föreståndare för Sjöhistoriska insitutet
suppl. Charlotte von Hartman, skärgårdsguide

Mikael von Numers, docent, universitetslärare i miljöbiologi vid Åbo Akademi
suppl. John Wrede, kommundirektör

Blanka Henriksson, forskningsledare i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi
suppl. Gilla Granberg, utvecklingschef

Katariina Siivonen, universitetslektor, etnolog och framtidsforskare vid Åbo universitet
suppl. Olle Lerche, utvecklingschef

Katja Bonnevier, koordinator vid Skärgårdshavets biosfärområde
suppl. Sami Heinonen, skärgårdsombudsman

Kjell Andersson, professor em. i landsbygdsforskning
suppl. Maria Johansson, doktorand

Julia Ajanko, Finlands öar rf.
suppl. Micaela Jansson, verksamhetsledare

Skärgårdsinstitutets reglemente (pdf).

Uppdaterad 29.10.2020