Skriv här det du söker efter!

Om Centret för livslångt lärande

Om Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, CLL, är en av Svenskfinlands största producenter av vuxenutbildning. Kunderna är privatpersoner, myndigheter, offentliga sektorn och företag. Dessutom riktar sig CLL:s verksamhet genom Språkcentret till Åbo Akademis studerande.

I verksamheten ingår ett stort antal externfinansierade utvecklingsprojekt med livslångt lärande som förtecken. CLL är en brobyggare mellan universitet, högskola och samhälle och samarbetar med fakulteter och ämnen för att i samhället synliggöra högskolornas utbildning, forskning och innovationer.

Vid CLL strävar vi efter att mångsidigt tillgodose behovet av kontinuerligt lärande och att skapa beredskap för hållbar utveckling i ett föränderligt samhälle. Dessutom arbetar vi för att utveckla innovativa mångmediala lärmiljöer och att förstärka mångspråkiga, naturvetenskapliga och digitala nyckelkompetenser hos målgrupperna.

Uppdaterad 12.10.2022