Skriv här det du söker efter!

Om Centret för livslångt lärande

Om Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) är Svenskfinlands största producent av vuxenutbildning. Vårt arbete syftar till att enskilda kundgrupper, näringsliv och samhälle skall dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. Kvaliteten på våra tjänster garanterar vi med en sakkunnig personal.

Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)

CLL i siffror

  • Grundades 1.8. 2009
  • Har ca 80 anställda i Åbo, Vasa, Jakobstad
  • Har en årlig omsättning på ca 5 milj. euro
  • Erbjuder öppen högskoleverksamhet för ca 3 000 studerande per år
  • Anordnar ca 270 fortbildningskurser per år för ca 8 000 deltagare
  • Bedriver en omfattande projektverksamhet med ca 20 projekt per år av vilka flera är EU-finansierade
  • Handhar undervisningen i språk, kommunikation och vetenskapligt skrivande.

Direktionsmedlemmar jämte suppleanter

Christina Nygren-Landgärds, ordf Petri Salo
Wilhelm Barner-Rasmussen Mikael Kurula
Eva Juslin, viceordf. Thomas Böckelman
Rainer Juslin Bob Karlsson
Mikko Lagerspetz Lena Marander-Eklund
Mona Riska Christina Teirfolk
Anna-Carin Rösgren Ann-Christin Finnilä
Charlotta Sandberg Marit West-Sjöholm
Ann-Sofi Storbjörk Vivi-Ann Stenback
Niina Tammi Oliver Back
Marianne West-Ståhl Carola Bryggman

 

Övriga kontaktuppgifter.

Uppdaterad 6.6.2019