Skriv här det du söker efter!

Biämneshelheter vid FHPT

Biämneshelheter vid FHPT

Vid fakulteten kan alla huvudämnen läsas som biämne. Dessutom erbjuds en del ämnen som kan läsas enbart som biämne, så kallade separata biämnen. En lista över ämnena finns nedan. Både huvudämnena och de separata biämnena kan läsas av fakultetens egna studerande samt av studerande vid andra fakulteter.

Allmän teologi, 30/60sp

Etik i en globaliserad värld, 25 sp

Interkulturell kommunikation, 25 sp

Kulturledning, 25 sp

Latin, 25 sp

Livsåskådningskunskap, 25/60 sp

Museologi, 25/60 sp

Nordiska grannspråk, 25/60 sp

Visuella studier, 25 sp

Översättning, 25 sp

Uppdaterad 2.9.2021