Skriv här det du söker efter!

Visuella studier (biämne)

Visuella studier (biämne)

Vår så kallade informationsålder präglas av ett överflöd av visuella stimuli i form av bilder. Att kunna tolka bilder är av stor vikt på dagens arbetsmarknad. Sådana kunskaper är också en grundläggande förutsättning för internationalisering och interkulturell kommunikation. I forskningsarbetet är det dessutom en fördel att kunna använda bilder som källmaterial, men också att kunna visualisera sina forskningsresultat.

Sedan 1960-talet har man talat om visuell läskunnighet (visual literacy), och målsättningen med biämnet Visuella studier är att ge studeranden grundläggande insikter och färdigheter i bildanalys och visuell kommunikation. I många fall samverkar text och bild och detta förhållande studeras särskilt. Förhållandet mellan språk och bild när det gäller kognitiva processer är också aktuell: huvuddelen av våra minnesfunktioner är visuella, d.v.s. vi registrerar, minns och tänker huvudsakligen i bilder.

Ämnet riktar sig till studerande på alla nivåer och särskilt till dem som i sitt arbete handskas med visuellt material. Goda kunskaper i engelska krävs eftersom det mesta av litteraturen och delar av undervisningen är engelskspråkig.

Läs mer i ämnets blogg och i studiehandboken.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FHPT

Studierådgivning för kultur, historia och filosofi, logopedi, psykologi, språk och teologi 

Fred Andersson

Universitetslektor 

i visuella studier

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi