Skriv här det du söker efter!

Livsåskådningskunskap (biämne)

Livsåskådningskunskap (biämne)

Livsåskådningskunskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som innehåller studier i filosofi och religionsvetenskap, samt kursen livsåskådningskunskap som ges vartannat år av ämnet filosofi. Studier i ämnet ger den studerande förmåga att redogöra för och analysera frågor om filosofi, religion och vetenskap, samt att stimulera till och leda diskussioner om livsåskådningsfrågor tillsammans med andra.

I finländska skolor ges undervisning i livsåskådningskunskap som ett alternativ för de elever som inte tillhör ett religiöst samfund. Biämnet livsåskådningskunskap (60 sp) ger ämneslärarkompetens i ämnet, men det kan också väljas av alla andra intresserade som vill ha en bredare blick på livsåskådningsfrågor.

Läs mer om studiehelheten och aktuella kurser i studiehandboken.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FHPT

Studierådgivning för kultur, historia och filosofi, logopedi, psykologi, språk och teologi 

fhpt-studieradgivare@abo.fi

Martin Gustafsson

Professor 

i filosofi

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

martin.gustafsson@abo.fi

Tfn +358 469215893

Camilla Kronqvist

Universitetslärare 

i filosofi, med inriktning mot global etik och livsåskådning

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

camilla.kronqvist@abo.fi

Tfn +358 505220076