Skriv här det du söker efter!

Översättning (biämne)

Översättning (biämne)

Målet med biämnet översättning är att den studerande får en vetenskaplig bild av översättningsteori och egenskaper hos översatta texter (samt texter som ska översättas). Målet är att studierna i översättning ska fungera som ett stöd för andra studier och speciellt vid uppgörandet av en kandidat- eller pro gradu-avhandling. Biämnet innefattar inte några praktiska övningar och är sålunda inte tänkt att direkt ge studerande färdigheter som översättare.

Flexibilitet är en genomgående princip i biämnet. Funktionen är att stöda huvudämnet, som kan vara ett språkämne eller i princip vilket annat ämne som helst . Därför är det viktigt att studiegången möjliggör en kombinering av biämnet med olika huvudämnen. Översättningen spelar en viktig roll inom många olika områden i samhället (ekonomi, juridik, medicin, teknik, osv.), samtidigt som internationell kommunikation och mobilitet stadigt ökar.

Det är möjligt att avlägga grundstudier 25 sp i biämnet översättning.

Rätt att studera översättning som biämne har du som har studerat minst 10 sp i ett språkämne.

Läs mer i studiehandboken!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FHPT

Studierådgivning för kultur, historia och filosofi, logopedi, psykologi, språk och teologi