Skriv här det du söker efter!

Nordiska grannspråk (biämne)

Nordiska grannspråk (biämne)

Biämnet Nordiska grannspråk är öppet för alla som är inskrivna vid Åbo Akademi. Det innefattar studier i språk, kultur, litteratur och samhälle i Norden och kan kombineras med alla huvudämnen vid Åbo Akademi. Nordiska grannspråk lämpar sig t.ex. för studerande som önskar utbilda sig för yrken som innefattar nordiska kontakter.

Rätt att studera nordiska grannspråk har du som har svenska som skolutbildningsspråk eller uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska. Fyll i e-blanketten om du vill studera nordiska grannspråk som biämne.

Grundstudierna i Nordiska grannspråk (25 sp) består av två obligatoriska kurser (Danska, 5 sp och Norska, 5 sp) samt 15 sp valfria kurser. Ämnesstudierna (35 sp) byggs upp av valfria kurser.

Läs mer i studiehandboken.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FHPT

Studierådgivning för kultur, historia och filosofi, logopedi, psykologi, språk och teologi