Skriv här det du söker efter!

Kulturledning

Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) men som är välbehövliga i arbetslivet. Exempel är projekthantering, budgetering, kulturmarknadsföring, uppgörande av avtal och evenemangsproduktion. Biämnet erbjuder därför tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade än andra kurser vid FHPT. De är planerade och uppbyggda i samarbete mellan fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för samhällsvetenskap och ekonomi och Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Deras egenart består av att de bildar en bro mellan humaniora och kulturfältet. Problematisering av kulturbegrepp liksom förståelse för kulturarv samt kunskaper i kulturpolitik och -förvaltning utgör en väsentlig del av inlärningen. Kulturledarskapslinjen ger specialkunnande och arbetslivsfärdigheter för kulturbranschen.

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort Åbo

NÄTKURS Kulturpolitik och förvaltning, 5 sp
Tidpunkt: 7.10-22.12.2019
Lärare: PL Siv Sandberg
Anmälan: 19.8-1.10.2019  Till anmälan

Introduktion till kulturledning, 5 sp
Tidpunkt: 12.3-15.4.2020
Lärare: FM Johanna Slotte
Anmälan: 18.11.2019-7.3.2020  Till anmälan

Storytelling i företag och turism, 5 sp
Tidpunkt: 28-29.1.2020, 10-12, 13.30-15. Workshops 4.2, 11.2, 18.2, 25.2, kl 14-16, 10.3 Slutseminarium kl 13-17
Lärare: gästföreläsare FD Hanna Sofia Rehnberg, språkvetare och lektor i journalistik, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
Anmälan 18.11.2019-21.1.2020   Till anmälan


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet