Skriv här det du söker efter!

Kulturledning

Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) men som är välbehövliga i arbetslivet. Exempel är projekthantering, budgetering, kulturmarknadsföring, uppgörande av avtal och evenemangsproduktion. Biämnet erbjuder därför tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade än andra kurser vid FHPT. De är planerade och uppbyggda i samarbete mellan fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för samhällsvetenskap och ekonomi och Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Deras egenart består av att de bildar en bro mellan humaniora och kulturfältet. Problematisering av kulturbegrepp liksom förståelse för kulturarv samt kunskaper i kulturpolitik och -förvaltning utgör en väsentlig del av inlärningen. Kulturledarskapslinjen ger specialkunnande och arbetslivsfärdigheter för kulturbranschen.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Kulturjuridik, 5 sp,
Tidpunkt: 10.10-14.11.2018
Lärare: JD Joachim Enkvist, JM Paula Klami-Wetterstein, PL Kurt Långkvist m.fl
Anmälningstid: 20.8.2018-3.10.2018 Till anmälan

Introduktion till kulturledning, 5 sp
Tidpunkt: 24.1-14.3.2019. Tisdagar kl 17.15-19.00/19.45
Lärare: FM Johanna Slotte
Anmälningstid: 19.11.2018-17.1.2019 Till anmälan


Kulturledarpraktik, 5 sp
Rapporterna kan lämnas in tre gånger under hösten 2018-våren 2019, den 24.9. 2018, 10.12. 2018 och 15.4. 2019.
Tentator: FD Lena Marander-Eklund

Litteraturkurs i kulturledning, 5 sp
Tid: hösten 2018-våren 2019
Litteraturlistan får du av Lena Marander-Eklund. Referaten/essän sänds till lmarande@abo.fi


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet