Skriv här det du söker efter!

Kulturledning

Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) men som är välbehövliga i arbetslivet. Exempel är projekthantering, budgetering, kulturmarknadsföring, uppgörande av avtal och evenemangsproduktion. Biämnet erbjuder därför tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade än andra kurser vid FHPT. De är planerade och uppbyggda i samarbete mellan fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för samhällsvetenskap och ekonomi och Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Deras egenart består av att de bildar en bro mellan humaniora och kulturfältet. Problematisering av kulturbegrepp liksom förståelse för kulturarv samt kunskaper i kulturpolitik och -förvaltning utgör en väsentlig del av inlärningen. Kulturledarskapslinjen ger specialkunnande och arbetslivsfärdigheter för kulturbranschen.

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort Åbo

Kulturmarknadsföring, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 22.10-16.12.2020
Lärare: ED Joachim Ramström
Anmälan 17.8-15.10.2020 Till anmälan

Litteraturkurs i kulturledning, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: hösten 2020-våren 2021
Examinator: Lena Marander-Eklund
Anmälan 17.8-1.10.2020 Till anmälan

Kulturledarpraktik, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 21.9.2020, 7.12.2020 och 12.4.2021
Lärare: Lena Marander-Eklund
Anmälan 17.8-21.9.2020 Till anmälan

Museologi: utställningskunskap, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 11.1 och 1.2.2021 kl 9.00-11.30, 13.15-15.45 och 22.2.2021 kl 13.15-15.45
Lärare: FM Johanna Finne
Anmälan 23.11.2020-4.1.2021 Till anmälan

Audiovisuellt berättande, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 15-16.1, 5-6.2 och 26-27.2.2021. Fre 16-20 och lör 9-14.
Lärare: FM Jenny Wiik
Anmälan från 23.11.2020 Till anmälan

Introduktion till kulturledning, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt:10.3-9.5.2021
Lärare: FM Johanna Slotte
Anmälan 23.11.2020-3.3.2021   Till anmälan


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet