Skriv här det du söker efter!

Kulturledning

Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) men som är välbehövliga i arbetslivet. Exempel är projekthantering, budgetering, kulturmarknadsföring, uppgörande av avtal och evenemangsproduktion. Biämnet erbjuder därför tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade än andra kurser vid FHPT. De är planerade och uppbyggda i samarbete mellan fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för samhällsvetenskap och ekonomi och Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Deras egenart består av att de bildar en bro mellan humaniora och kulturfältet. Problematisering av kulturbegrepp liksom förståelse för kulturarv samt kunskaper i kulturpolitik och -förvaltning utgör en väsentlig del av inlärningen. Kulturledarskapslinjen ger specialkunnande och arbetslivsfärdigheter för kulturbranschen.

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

ÅBO Museologi: Utställningskunskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.9-15.10.2021
Lärare: FM Johanna Finne
Anmälan 16.8-10.9.2021   Till anmälan

ÅBO Arkivkpedagogik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.1-4.3.2022
Lärare: FM Karin Sjöberg
Anmälan 22.11.2021-7.1. 2022   Till anmälan

ÅBO Litteraturkurs i kulturledning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Du väljer själv en deadline inom ramen för de fyra perioderna under läsåret 2021-2022.
Examinator: Professor Lena Marander-Eklund
Anmälan per e-post till: katarina.humina@abo.fi

ÅBO Kulturledarpraktik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Rapporterna kan lämnas in tre gånger under läsåret: den 20.9.2021, 7.12.2021 och 11.4.2022
Examinator: Professor Lena Marander-Eklund
Anmälan per e-post till: katarina.humina@abo.fi


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet