Skriv här det du söker efter!

Etik i en globaliserad värld (biämne)

Etik i en globaliserad värld (biämne)

I biämnet Etik i en globaliserad värld undersöker vi etiska och politiska ansvarsfrågor i ljuset av de hållbarhetsmål som FN formulerat i Agenda 2030. Vi söker en fördjupad förståelse för de etiska utmaningar som uppstår i strävan efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i en globaliserad värld och diskuterar kritiskt hur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan bidra till att uppnå de politiska målsättningarna i Agenda 2030.

Kurserna riktar sig till alla som vill bli bättre på att tänka självständigt och hjälpa andra göra det. De är speciellt användbara för blivande lärare, samhälleliga beslutsfattare, samhällsbevakare, ledare och företagare.

De fem kurserna i biämnet kan läsas som en helhet på 25 sp. De kan också avläggas som magistermodul vid FHPT (20 sp). Den första kursen (”Hållbarhet och etik: Teori och praktik”) är då obligatorisk och man väljer därtill tre av de fyra övriga kurserna. Två av kurserna ges på engelska och kan väljas inom magisterprogrammet Social exclusion.

 

Läs mer ämnets blogg och i studiehandboken:

 

Kontakta oss

Camilla Kronqvist

Universitetslektor 

i filosofi, med inriktning mot global etik och livsåskådning

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi