Skriv här det du söker efter!

Vill du återvända till studierna?

Vill du återvända till studierna?

Välkommen tillbaka till Åbo Akademi för att återuppta dina studier. Här har vi samlat information om hur du skall gå tillväga för att komma igång igen. Att återuppta studierna efter en lång paus kan vara utmanande i och med att mycket kan ha förändrats både i systemen och i det studiesociala, men vi hjälper dig så mycket som möjligt med att komma igång. Vi är glada för att du vill komma tillbaka.

Anvisningar för återvändande studerande vars studietid tagit slut:

 1. Var i kontakt med din fakultets studierådgivare för att skapa en studieplan och gå igenom dina tidigare studier. Studierågivarnas kontaktuppgifter finns här.
 2. Fyll i anhållan om extra studietid: information och länk till ansökningsblanketten finns här. Till anhållan bifogas din studieplan.
 3. Efter att du fått besked om extra studietid och om den beviljas, skall du fylla i anhållan om återinföring i matrikeln. Ifall du inte var läsårsanmäld terminen innan din studietid tog slut, uppkommer en återinskrivningsavgift på 35 €.
 4. Efter att återinföringen är beviljad, skall du göra läsårsanmälan genom att betala studentkårsavgiften.
 5. Efter att du blivit närvaroanmäld är det bara att komma igång, genom att aktivera ditt ÅA användarnamn.
 6. Var i kontakt med din egenlärare vid utbildningen och kolla upp hur du kan bli delaktig i verksamheten. Studierådgivaren hjälper med kontaktinformation.
 7. Från och med läsåret 2020-2021 finns vid fakulteterna också utnämnda tutorer som stöder och hjälper dig med att komma igång på nytt.
 8. I början av varje läsår arrangerar vi också studieorienteringsprogram för nya studerande. Du är varmt välkommen att delta.
 9. Du kan alltid att vända dig till studinfo@abo.fi med dina frågor.

Anvisningar för återvändande studerande som fortfarande har studietid kvar

Ifall du antogs till Åbo Akademi för examensstudier före år 2005, har du studietid ända tills du avlagt examen.

 1. Var i kontakt med din fakultets studierådgivare för att skapa en studieplan och gå igenom dina tidigare studier. Studierågivarnas kontaktuppgifter finns här.
 2. Ifall du kontinuerligt har varit läsårsanmäld antingen som närvarande eller frånvarande kan du hoppa över detta steg. I annat fall behöver du anhålla om återinföring i matrikeln. Din studieplan bifogas din anhållan. Ifall du beviljas återinföring uppkommer en återinskrivningsavgift på 35 €.
 3. Du skall också göra läsårsanmälan (närvaroanmälan) genom att betala studentkårsavgiften.
 4. Efter att du blivit närvaroanmäld är det bara att komma igång, genom att aktivera ditt ÅA användarnamn.
 5. Var i kontakt med din egenlärare vid utbildningen och kolla upp hur du kan bli delaktig i verksamheten. Studierådgivaren hjälper med kontaktinformation.
 6. Från och med läsåret 2020-2021 finns vid fakulteterna också utnämnda tutorer som stöder och hjälper dig med att komma igång på nytt.
 7. I början av varje läsår arrangerar vi också studieorienteringsprogram för nya studerande. Du är varmt välkommen att delta.
 8. Du kan alltid att vända dig till studinfo@abo.fi med dina frågor.

Uppdaterad 23.11.2020