Skriv här det du söker efter!

Anhållan om återinföring i matrikeln

Anhållan om återinföring i matrikeln

Att bli återinförd i matrikeln kostar 35 euro. Grundexamensstuderande behöver därtill betala kåravgiften för att kunna närvaroanmäla sig.

Om du inte har gjort läsårsanmälan (närvaro- eller frånvaroanmälan) för det nuvarande läsåret inom utsatt tid, ska du anhålla om återinföring.

Om det är mer än ett läsår sedan du gjort läsårsanmälan behöver du bifoga en studieplan (grundexamensstuderande) eller forskningsplan (forskarstuderande) till din anhållan över dina fortsatta studier. Det här innebär också att din anhållan behandlas av fakultetskansliet respektive forskningsservice, och behandlingstiden är därför längre.

Du gör anhållan här.

OBS! För att skicka in anhållan ska du klicka på knappen ”spara bilagor”, också ifall du inte behöver lämna in några bilagor.

Efter att du skickat in din anhållan går den till behandling. Beslutet om huruvida din anhållan godkänns eller förkastas skickas till dig per mejl eller post. Om din anhållan blivit godkänd får du betalningsuppgifter för återinföringsavgiften på 35 euro, samt för kåravgiften (kåravgiften är obligatorisk för grundexamensstuderande att betala).

Regeln om återinföring i matrikeln gäller såväl grundexamens- som forskarstuderande. (Statsrådets förordning om avgifter §1082/2009)

 

Uppdaterad 3.10.2019