Skriv här det du söker efter!

Anhållan om återinföring i matrikeln

Anhållan om återinföring i matrikeln

Anhållan om återinskrivning görs till Studentexpeditionen ifall den studerande försummat läsårsanmälan (närvaro/frånvaroanmälan) under det föregående läsåret. Ifall en studerande försummat läsårsanmälan under en längre period än ett läsår görs anhållan till fakultetskansliet (grundexamensstuderande) eller till forskningsservice (doktorander). Då anhållan görs till fakultetskansliet/forskningsservice bör en studie- eller forskningsplan för de fortsatta studierna bifogas anhållan.

Blanketten finns här.

Anhållan behandlas därefter och godkänns eller förkastas. Beslutet skickas per post/epost till den studerande. Om anhållan godkänts bifogas även instruktioner om återinskrivningsavgift på 35 euro och betalning av kåravgift (gäller grundexamenstuderande).

Regeln om återinföring i matrikeln gäller såväl grundexamens- som forskarstuderande. (Statsrådets förordning om avgifter §1082/2009)

 

Uppdaterad 4.3.2019