Skriv här det du söker efter!

Anhållan om återinföring i matrikeln

Anhållan om återinföring i matrikeln

Att bli återinförd i matrikeln kostar 35 euro. Grundexamensstuderande behöver därtill betala kåravgiften.

Du behöver göra en anhållan om återinföring ifall du inte har gjort läsårsanmälan (närvaro- eller frånvaroanmälan) för det nuvarande läsåret.

Om du inte gjort läsårsanmälan för mer än ett läsår i rad behöver din anhållan behandlas av fakultetskansliet (gäller grundexamensstuderande) eller forskningsservice (gäller doktorander). I dessa fall ska du bifoga en studie- eller forskningsplan för de fortsatta studierna i samband med din anhållan.

Du gör anhållan här.

OBS! För att skicka in anhållan ska du klicka på knappen ”spara bilagor”, också ifall du inte behöver lämna in några bilagor.

Efter att du skickat in din anhållan går den till behandling. Beslutet om huruvida din anhållan godkänns eller förkastas skickas till dig per mejl eller post. Om din anhållan blivit godkänd får du betalningsuppgifter för återinföringsavgiften på 35 euro, samt för kåravgiften (kåravgiften är obligatorisk för grundexamensstuderande att betala).

Regeln om återinföring i matrikeln gäller såväl grundexamens- som forskarstuderande. (Statsrådets förordning om avgifter §1082/2009)

 

Uppdaterad 22.5.2019