Anhållan om återinföring i matrikeln

Anhållan om återinföring i matrikeln

Anhållan om återinskrivning görs till Studentexpeditionen ifall den studerande försummat läsårsanmälan (närvaro/frånvaroanmälan) under det föregående läsåret. Ifall en studerande försummat läsårsanmälan under en längre period än ett läsår görs anhållan till fakultetskansliet (grundexamensstuderande) eller till forskningsservice (doktorander). Då anhållan görs till fakultetskansliet/forskningsservice bör en studie- eller forskningsplan för de fortsatta studierna bifogas anhållan.

Blanketten finns här.

Anhållan behandlas därefter och godkänns eller förkastas. Beslutet skickas per post/epost till den studerande. Om anhållan godkänts bifogas även instruktioner om återinskrivning och betalning av kåravgift (gäller grundexamenstuderande) till brevet. Om anhållan inlämnats utanför tiden för läsårsanmälan medföljer även krav på betalning en återinskrivningsavgift (35 euro).

Regeln om återinföring i matrikeln gäller såväl grundexamens- som forskarstuderande. (Statsrådets förordning om avgifter §1082/2009)

 

Uppdaterad 3.10.2018