Skriv här det du söker efter!

Anhållan om återinföring i matrikeln

Anhållan om återinföring i matrikeln

Om du inte har gjort läsårsanmälan (närvaro- eller frånvaroanmälan) för det nuvarande läsåret inom utsatt tid, ska du anhålla om återinföring i matrikeln. Anhållan om återinföring i matrikeln gör du så att du kan bli närvaro- eller frånvaroanmäld också efter deadline för anmälan.

Att bli återinförd i matrikeln kostar 35 euro. Grundexamensstuderande behöver därtill betala kåravgiften för att kunna närvaroanmäla sig. Om det är mer än ett läsår sedan du gjort läsårsanmälan behöver du bifoga en studieplan (grundexamensstuderande) eller forskningsplan (forskarstuderande) till din anhållan över dina fortsatta studier. Det här innebär också att din anhållan behandlas av fakultetskansliet respektive forskningsservice, och behandlingstiden är därför längre.

Du gör anhållan här.

OBS! För att skicka in anhållan ska du klicka på knappen ”spara bilagor”, också ifall du inte behöver lämna in några bilagor.

Efter att du skickat in din anhållan går den till behandling. Beslutet om huruvida din anhållan godkänns eller förkastas skickas till dig per mejl eller post. Om din anhållan blivit godkänd får du betalningsuppgifter för återinföringsavgiften på 35 euro, samt för kåravgiften (kåravgiften är obligatorisk för grundexamensstuderande att betala).

Anhåll om återinföring steg för steg:

 • Anhåll om återinföring i matrikeln när du missat läsårsanmälan och vill bli närvaroanmäld eller frånvaroanmäld.
 • För att bli återinförd i matrikeln behöver du ha studietid kvar.
 • Om du är osäker på om din studietid tagit slut, kontakta studinfo@abo.fi.
 • Om du inte har studietid kvar, bör du anhålla om extra studietid innan du kan bli återinförd i matrikeln.
 • Om du varit icke-anmäld mer än ett år, ta kontakt med dina studierådgivare för att göra en studieplan eller gör upp en forskningsplan med hjälp av forskningsservice.
 • Om du missat anmälan, men varit närvaroanmäld eller frånvaroanmäld föregående termin, behöver du inte göra en studieplan eller forskningsplan.
 • Fyll i anhållan om återinföring i matrikeln. Kom ihåg att använda en mejladress du har tillgång till och kontrollera att din mejlinkorg kan ta emot mejl.
 • OBS! För att skicka in anhållan ska du klicka på knappen ”spara bilagor”, också ifall du inte behöver lämna in några bilagor.
 • Vänta på att din anhållan behandlas av studentexpeditionen. I början av terminerna är behandlingstiden lite längre, då det inkommer många anhållningar på samma gång.
 • Om du varit icke-anmäld mer än ett år behandlas din anhållan av fakultetskanslierna eller forskningsservice, och behandlingstiden är därför längre.
 • När din anhållan behandlats och godkänts kontaktas du med information om hur du betalar återinföringsavgiften på 35 euro och kåravgiften om du studerar på kandidat- eller magistersnivå. Kåravgiften är frivillig för forskarstuderande.
 • Följ instruktionerna du får i svarsmejlet på din anhållan.
 • Från det att du skickat in din anhållan om återinföring i matrikeln tills att du är närvaro- eller frånvaroanmäld dröjer det mellan ett par arbetsdagar till ett par arbetsveckor.
 • Efter att du blivit återinförd kan du aktivera ditt ÅA-användarnamn.
 • Du kan kontakta studinfo@abo.fi om du har frågor om återinföring i matrikeln.

 

Regeln om återinföring i matrikeln gäller såväl grundexamens- som forskarstuderande. (Statsrådets förordning om avgifter §1082/2009)

Uppdaterad 28.2.2023