Skriv här det du söker efter!

FPV – administrativ personal

FPV – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Chef för fakultetsadministrationen Anna Smirnoff

Planerare: Michaela Lithén

Sekreterare: Madeleine Storm, Nina Strandberg, Karine Hemming

 

Utbildningsservice

Studiechef: Jonas Söderlund

Studierådgivare: Jannika Backholm, Agneta Eriksson, Christoffer Forsblom, Katarina Lövholm-Rodas, Anna Smedlund, Britt-Marie Storbacka, Ida Sydholm

Forskningsservice

Forskningskoordinatorer: Charlotta Acquah, Nina Bäckman

 

Ekonomiservice

Controller: Anna Fredriksson

 

Bokförare: Petra Hansson, Carina Strömfors, Ann-Christine Sydholm, Catharina Thors-Mäkinen, Maria Isuls, Lena Molander

 

Personalservice

HR-specialist:  Malin Österholm-Liljedahl

HR koordinator för internationella ärenden: Andrea Burman

Personalsekreterare: Anne Nummi, Jenny Taxell-Emaus

Uppdaterad 17.8.2023