Skriv här det du söker efter!

FPV – administrativ personal

FPV – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Fakultetskoordinator Anna Smirnoff

Planerare: Michaela Lithén

Sekreterare: Christoffer Forsblom, Nina Strandberg, Nina Bäckman, Karine Hemming

Översättare/Informatör: Ann-Sofie Källund

 

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator: Susanne Nylund-Torp

Studierådgivare: Katarina Lövholm-Rodas, Jannika Backholm, Anna Smedlund, Britt-Marie Storbacka, Agneta Eriksson

Studiesekreterare: Ida Sydholm

 

Forskningsservice

Forskningskoordinator: Stefan Backlund

 

Ekonomiservice

Controller: Charlotta Acquah
Controller ÅA centralt:
Susanna Finskas

Ekonomisekreterare: Petra Hansson, Christopher Larsson, Carina Strömfors, Ann-Christine Sydholm, Catharina Thors-Mäkinen, Rebecca Åkers

 

Personalservice

HR-specialist:  Malin Österholm-Liljedahl

Personalsekreterare: Anne Nummi, Jenny Taxell-Emaus

Uppdaterad 5.5.2021