Skriv här det du söker efter!

FSEJs administration

FSEJs administration

Kontaktuppgifter får du med hjälp av sökfunktionen ovan.

 

Utbildningsservice

Studiechef: Icca Krook, helhetsansvar

Studierådgivare:
Joanna Anckar, ekonomutbildning
Minna Lostedt, juridisk utbildning
Reeta Marjamaa, betygsutskrivning för EK/EM, RN/JM
Monica Nylund, samhällsvetenskaplig utbildning
Ludwig Nyman, betygsutskrivning för PK/PM
Tuija-Liisa Pohja, engelskspråkiga magisterprogram, utbyte
Jonas Sandberg, rådgivning för statskunskap med medier och kommunikation (Vasa)

 

Ekonomiservice

Controller: Gundel Westerholm

Bokförare:
Susann Brännkärr
Jennifer Dahla
Ann-Christine Sydholm (Vasa)

 

Lednings- och fakultetsstöd

Chef för fakultetsadministrationen: Tua Henriksson
Sekreterare: Tina Sigfridsson, Mats Nyman

 

Forskningsservice

Områdeschef: Pia-Maria Kallio
Forskningskoordinatorer: Johanna Hedenborg, Charlotta Acquah

 

Personalservice

Personalplanerare: Ann-Katrin Laine
Personalsekreterare: Jenny Taxell-Emaus (samhällsvetenskaper och juridik), Daniela Lund (HHÅA)

 

Representant för ICT-service: Kim Lindell

Uppdaterad 12.10.2023