Skriv här det du söker efter!

Delgivning av urvalsprovssvar

Delgivning av urvalsprovssvar

Under sommaren 2020 är det inte möjligt att komma till campus för att bekanta dig med ditt urvalsprovssvar. Campus är stängt och du behöver därför beställa en elektronisk kopia på dina urvalsprovssvar via denna sida.

Du har rätt att bekanta dig med dina egna svar men du har inte rätt att se någon annans svar.

Kopiorna skickas till dig via skyddad e-post. Du beställer svaren genom att fylla i ett e-formulär. Länken till e-formuläret publiceras genast då antagningsresultaten för ansökningsmålen vid Åbo Akademi är publicerade. Det går att beställa provsvar via länken nedan fram till 29.7.2020 kl. 15.00. Efter det uppmanas sökande att besöka campus för att bekanta sig med sina svar.

Du kan beställa dina egna första och andra skedets provsvar och poängsättningen av dem.

Om andra skedet genomförts som en intervju och den bandats kan du begära att få se intervjun. Du beställer då en tid då intervjun visas för dig via en zoom-länk.

För varje ansökningsmåls provsvar görs en separat beställning. Vi strävar till att skicka dina resultat så fort som möjligt då du beställt dem. Du får via e-post ett bekräftelsemeddelande då din beställning registrerats i systemet.

För beställningen behöver du ditt ansökningsnummer. Du hittar numret i det bekräftelse e-postmeddelande du fick då du lämnade in din ansökan samt i MinStudieinfo (se URL:s sista del som består av en rad nummer). Har du problem att hitta ditt ansöknigsnummer kan du ta kontakt med Studentexpeditionen.

Modellsvaren publiceras och har publicerats i samband med urvalsprovens information på webbsidorna. Se länkarna nedan.

Dina urvalsprovssvar sparas 6 månader om inget annat anges. Vi uppmanar dig som blivit antagen att vänta till hösten då campus öppnat med att bekanta dig med dina provsvar. Du som däremot inte blivit antagen och vill ta del av dina provsvar för att t.ex. anhålla om rättelse ska beställa svaren via länken ovan senast 23.7 för att vi ska kunna garantera att du får svaren i tid för anhållan om rättelse. Information om hur du anhåller om rättelse hittar du här.

Undantag till ÅA:s delgivningstjänst

 

VAKAVA-provet Sökande som deltog i VAKAVA-urvalsprovet har möjlighet att beställa sina svar elektroniskt. Mera information och beställning.
DIA-provet Sökande som deltog i DIA-urvalsprovet har möjlighet att beställa sina svar elektroniskt. Mer information hittar du här.
Psykologi, andra skedet Vänligen kontakta fakultetskansliet senast 9.7 för genomgång av intervjun.
Farmaci, andra skedet Farmacins urvalsprovs andra skede genomfördes i Moodle och dina provsvar finns tillgänliga i moodle. Logga in med samma inlogning som för själva provet.
Datavetenskap, första skedet Provsvaren finns tillgängliga i samma system som provet genomfördes i.

Uppdaterad 6.7.2020