Skriv här det du söker efter!

Delgivning av urvalsprovssvar

Delgivning av urvalsprovssvar

Du har rätt att bekanta dig med dina egna svar men du har inte rätt att se någon annans svar.

Delgivning av provsvar

För de flesta av våra urvalsprov kommer du åt svaren på egen hand eller behöver ta kontakt en specifik väg. Detta gäller för följande prov på följande sätt:

Datavetenskap Provsvaren finns tillgängliga i samma system som provet genomfördes i. Mer information hittar du på urvalsprovets sida.
DIA-provet Sökande som deltog i DIA-urvalsprovet har möjlighet att beställa sina svar elektroniskt. Mer information hittar du på urvalsprovets sida.
Ekonomi Provsvaren beställs via blanketten nedan. OBS! Provsvaren ska beställas från den högskola vid vilken du skrev urvalsprovet.
Farmaci Sökande som deltog i urvalsprovet i farmaci kan kontrollera sina svar genom den nationella urvalsprovspoängstjänsten. Mer information hittar du på urvalsprovets sida.
Psykologi, lämplighetsbedömning Vänligen kontakta fakultetskansliet senast 30.6 för genomgång av intervjun.
VAKAVA-provet Sökande som deltog i VAKAVA-urvalsprovet kan kontrollera sina svar genom den nationella urvalsprovspoängstjänsten. Mer information hittar du på urvalsprovets sida.
Åbo Akademis gemensamma urvalsprov Sökande som deltog i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov kan kontrollera sina svar genom den nationella urvalsprovspoängstjänsten. Mer information hittar du på urvalsprovets sida.

Beställning av provsvar

För de urvalsprov som inte finns tillgängliga via en elektronisk tjänst eller beställs via en annan väg som anges ovan, behöver du beställa dina urvalsprovssvar via vår e-blankett.

Kopiorna skickas till dig via skyddad e-post och du beställer svaren genom att fylla i e-blanketten nedan. Det går att beställa provsvar via länken nedan fram till 21.7.2023 kl. 15.00.

E-blanketten för beställning av urvalsprovssvar

För varje urvalsprovs provsvar görs en separat beställning. Vi strävar till att skicka dina resultat så fort som möjligt då du beställt dem. Du får via e-post ett bekräftelsemeddelande då din beställning registrerats i systemet.

För beställningen behöver du ditt ansökningsnummer. Du hittar numret i det bekräftelsemejl du fick då du lämnade in din ansökan samt i MinStudieinfo (se webbadressens sista del som består av en rad siffror). Har du problem att hitta ditt ansökningsnummer kan du ta kontakt med Studentexpeditionen.

Modellsvaren publiceras och har publicerats i samband med urvalsprovens information på webbsidorna. Se länkarna nedan.

Dina urvalsprovssvar sparas 6 månader om inget annat anges. Vi uppmanar dig som blivit antagen att vänta till hösten då campus öppnat med att bekanta dig med dina provsvar. Du som däremot inte blivit antagen och vill ta del av dina provsvar för att t.ex. anhålla om rättelse ska beställa svaren via länken ovan senast 21.7 för att vi ska kunna garantera att du får svaren i tid för anhållan om rättelse. Information om hur du anhåller om rättelse hittar du här.

Uppdaterad 30.6.2023