Skriv här det du söker efter!

För studiehandledare

För studiehandledare

Nedan har vi samlat information och länkar om en del av de frågor som vi vet att våra sökande har och som vi hoppas hjälper dig i din rådgivning. Du är varmt välkommen att kontakta oss med dina och dina elevers och studenters frågor. Du kan ringa, skicka e-post eller komma på besök. Via studbeso@abo.fi kan du vara i kontakt med oss om du önskar att panera in ett besök antingen på campus eller i din skola. Vi kommer gärna till dig och din klass och berättar mera om att studera vid Åbo Akademi antingen i samband med vår bussturné eller enskilt besök. Ni är också varmt välkomna att besöka UNI/YH dagarna eller andra evenemang som vi ordnar.

Information om våra utbildningar

  • Information om specifika utbildningar hittar du t.ex. högst upp på sidan genom att skriva in ett sökord i sökrutan. Via sidorna kommer du vidare till fakultetens information där du t.ex. kan titta på studiehandboken för en utbildning.
  • Information om våra utbildningar hittar du också på studieinfo.fi.

Informationen om nybörjarplatser och kvoter för förstagångssökande

Informationen om rätten att vara frånvaroanmäld under första studieåret

Öppna universitetet

Öppna universitetet (Öpu) är en studieform för alla som är intresserade av universitetsstudier. Man kan ta enskilda kurser eller gå Öpuleden, en alternativ ansökningsväg till universitetet. Via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden, kan man läsa universitetskurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Med sina avklarade kurser kan man ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och sedan (om man antas) få kurserna till godo inom sin examen.
Läs mera om Öpuleden.

Träffa oss

  • Vi ordnar årligen ett antal abidagar, information om dessa skickas ut till bl.a andra stadiets skolor. Åbo Akademi deltar i studentmässor varje år, både i Vasa/Knowhow och Helsinfors/Studia – du är hjärtligt välkommen att besöka oss på någon av dem.
  • Skugga en student – intresserad av att se hur livet ser ut på campus – ta kontakt och hör dig för om möjligheten att skugga en student!

Bjud in oss

  • Vill du bjuda in oss t.ex. till en studiehandledningstimme eller ett evenemang som ordnas i din skola? Ta kontakt med oss, gärna i så tidigt skede som möjligt. Vi besöker er gärna! Beroende på ditt evenemang så kan vi ställa upp med våra studeranden som kan komma och berätta eller med lärare och studierådgivare inom olika utbildningar. Ta kontakt (studbeso@abo.fi) så planerar vi vidare.

Kontakta oss

  • Du är välkommen att kontakta Åbo Akademi med frågor gällande studiemöjligheter. Du kan också gärna hänvisa dina studerande till att ta kontakt med oss. Du når oss via chatten på våra sidor eller per e-post studinfo@abo.fi. Se också kontaktuppgifterna till höger på denna sida.

 

Presentationsmaterial

Informationsmaterial för studierådgivare i studieinfo.fi

  • Utbildningsstyrelsen upprätthåller på studieinfo.fi information riktad till studiehandledare med information om ansökan till högskolor.

E-postlista för studiehandledare

Vi upprätthåller en e-postlista för studiehandledare för att kunna skicka ut aktuell information om studier vid Åbo Akademi, antagning, evenemang för studiehandledare och annat av intresse.

Om du vill komma med på listan skall du anmäla dig här.

Välkommen med!

Uppdaterad 9.10.2020