Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Rekordantal sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram även i år

Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram ökade för sjätte året i rad. Jämfört med fjolåret ökade mängden sökande med 105 procent.

Ansökningstiden till Åbo Akademis engelskspråkiga magisterprogram gick ut onsdagen den 18 januari. I år sökte sammanlagt, enligt de ännu preliminära siffrorna, 1979 personer till de tolv utbildningsprogrammen. Ifjol var antalet sökande 966.

Mängden ansökningar ökade till samtliga utbildningar men särskilt utbildningarna i informationsteknologi lockade och hade över 800 ansökningar totalt. Den största ökningen stod utbildningen Information Technology: Computer Science för, som ökade med 198 procent, med totalt 357 sökande. Den nya utbildningen Information Technology: Computer Engineering som startade upp i Vasa i vår fick 208 ansökningar.

Ansökningarna fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror angivna inom parentes):
 • Advanced Practice Nursing, Master of Health Sciences, 128 (102)
 • Governance of Digitalization, Master of Science (Economics and Business Administration) 279 (120)
 • Biomedical Imaging, Master of Science 126 (51)
 • Information Technology, Master of Science (Technology): Computer Engineering (Åbo) 325 (126)
 • Information Technology, Master of Science (Technology): Computer Science 357 (120)
 • Information Technology, Master of Science (Technology): Computer Engineering (Vasa) 208
 • International Law and Human Rights, Master of International and Comparative Law 226 (141)
 • Social Exclusion, Master of Arts 122 (63)
 • Social Exclusion, Master of Theology 56 (27)
 • Sustainable Chemical and Process Engineering, Master of Science (Technology) 174 (111)
 • Peace, Mediation and Conflict Research, Master of Social Sciences 216 (156)
 • Teaching and Learning, Master of Arts 209 (144)

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice är väldigt glad över den stora mängden sökande, även om hon poängterar att siffrorna är preliminära och ännu kan komma att justeras något.

– I år är första gången vi landar på över 1000 enskilda sökande. Det är också väldigt roligt att kunna rapportera en ökning för samtliga utbildningar, med ökningar på mellan 25 och 198 procent, säger Gardberg.

Antalet sökande till de internationella magisterprogrammen har ökat inte bara vid Åbo Akademi utan även nationellt, något Gardberg tror kan bero på coronarelaterade orsaker.

– Nu kanske vi ser slutet på pandemin vilket också betyder att många fler ungdomar återigen ser studier utomlands som ett alternativ.

Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi är också nöjd med den stora mängden sökande.

– Detta är precis vad vi behöver med tanke på nyheterna om den sjunkande utbildningsnivån och det växande behovet av högskoleutbildade experter i Finland. Jag är också glad för programmen och alla de som arbetat hårt med att utveckla dem.

 

Läs mera om Åbo Akademis internationella magisterprogram här.

 

För mera information, kontakta:

Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi
+358 50 405 3255
gunilla.widen@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
+358 46 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi