Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för farmaci: urvalsprov

Utbildningslinjen för farmaci: urvalsprov

Till utbildningslinjen antas 30 procent på basis av urvalsprov.

För att kunna antas i urvalsprovsurvalet måste man den sökande uppnå minst 3 poäng i urvalsprovet.

Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt och samtidigt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Man kan bli antagen endast till det universitet, vars utbildning man har sökt till.

Man kan delta i urvalsprovet antingen i Helsingfors, Kuopio, Åbo, Vasa eller i Mariehamn. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet. Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet.

Provorter för urvalsprovet i farmaci den 27.5.2020 kl. 9.00–12.00.

Åbo Föreläsningssalarna IX och X i Natura-byggnaden, Turun yliopisto, Vattenborgsvägen 5
Vasa Akademisalen, Academill, Strandgatan 2
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17
Helsingfors Den exakta platsen för urvalsprovet publiceras cirka en vecka före provet på sidan Platser och tider för urvalsproven
Kuopio Provdeltagarna ska på provdagen anmäla sig i Canthia-byggnadens 2 våning (Yliopistonranta 1C, B-dörren). Campuskartan hittas på: http://www.uef.fi/fi/yhteystiedot/kartat_kuopio

Om du deltar i urvalsprovet i Helsingfors, Åbo, Vasa eller i Mariehamn behöver du inte anmäla dig på urvalsprovsdagen, men du ska infinna dig i god tid utanför salen där provet hålls minst en halv timme innan provet börjar. Från entréhallen visas de sökande till salarna.

Urvalsprovsprocedur

Tiden för urvalsprovet är tre timmar och omfattar ett prov i två delar (ämnesprov och kemiprov). Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. I kemiprovet betonas uträkningar och matematiska uppgifter.

Ta med blyertspenna och radergummi och ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller körkort).

Matsäck i en genomskinlig förpackning och dricksflaska (högst 1,5 liter) utan etikett är tillåtna. Penaler, väskor och mobiltelefoner (avstängda) ska lämnas invid provsalens väggar.

Ordbok får inte användas vid urvalsprovet.

Till urvalsprovet får varken elektroniska kommunikationsmedel, armbandsur (gäller analoga/digitala armbandsur och smartklockor) medtas.

Vid urvalsprovet får deltagarna till sitt förfogande en enkel basräknare, med vilken de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) kan utföras. Basräknaren har även kvadratrotsfunktion. Egna räknare får inte användas.

Vid urvalsprovet delas vid behov ut behövliga tabeller för att kunna utföra numeriska logaritmiska uträkningar. Vid urvalsprovet är inga andra matematiska hjälpmedel (t.ex. tabellsamlingar), egna räknare eller programkort tillåtna.

Den sökande ska på varje svarspapper i urvalsprovet anteckna sin fullständiga personbeteckning (födelsedatum och signumdel).

Urvalsprovslitteratur

Tiden för urvalsprovet är tre timmar och omfattar ett prov i två delar (ämnesprov och kemiprov). Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. Frågorna i ämnesprovet baserar sig på material i anknytning till farmaci. Materialet delas ut i början av provet. Med urvalsprovet mäter man sådana färdigheter som behövs både i studierna och inom den farmaceutiska branschen.

Frågorna i ämnesprovet baserar sig på material i anknytning till farmaci. Materialet delas ut i början av provet

Kemifrågorna i urvalsprovet gäller följande teman och uträkningar i anknytning till dem:

  • substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
  • kemisk jämvikt och dess tillämpningar
  • kemiska bindningar
  • funktionella grupper och deras reaktioner
  • grunderna i organisk kemi
  • syra-basbegreppet och pH
  • löslighet och framställning av lösningar

Urvalsprovsfrågorna i kemi baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Kemiprovet ger högst 20 poäng och ämnesprovet högst 20 poäng, maximipoängen för båda proven är totalt 40 poäng.

Sökande måste totalt uppnå minst 3 poäng i urvalsprovet för att bli beaktade i urvalet.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Individuella arragnemang vid urvalsprovet

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi så att den är universitetet tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15:00.

Adress
Åbo Akademi
Studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo
e-postadress: studinfo@abo.fi

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Tidigare års urvalsprov

2019 års urvalsprov och modellsvar

2018 års urvalsprov och modellsvar

Tidigare års urvalsprov och modellsvar

Uppdaterad 17.3.2020