Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för farmaci: urvalsprov

Utbildningslinjen för farmaci: urvalsprov

Urvalsprovets korrekta svar publiceras på Helsingfors universitets hemsida senast den 13.7.2020 

Uppdaterad information om urvalsprovet i farmaci

Uppdaterat 28.5.2020 med information om urvalsprovets andra skede
Uppdaterat 29.5.2020 med information om urvalsprovsorter i andra skedet
Uppdaterad 4.6.2020 med information on kallelse till det andra skedet

Till utbildningslinjen i farmaci antas 30% på basis av urvalsprov. Sökanden har i sin ansökan meddelat ifall hen vill avlägga urvalsprovet på svenska eller finska.

Urvalsprovantagningen är indelad i två skeden och är gemensam för alla ansökningsmål som deltar i farmaciernas nationella urvalsprovssamarbete.

För distansprovet behöver sökanden en dator, nätuppkoppling, mikrofon, högtalare eller hörlurare samt kamera. Den ökande är själv ansvarig för att ha rätt och fungerande utrustning som krävs vid urvalsprovsantagningens båda skeden.

Vid provet måste sökande bevisa sin identitet.

Urvalsprovsantagningens första skede

Urvalsprovets första skede är ett nätbaserat distansprov som hålls den 27.5.2020 kl. 9-12.

Urvalsprovsantagningens första skede består av ett prov i två delar. Provet görs via sökandes egen dator. Urvalsprovet kan inte avlägga via mobiltelefon eller pekplatta.

Del 1 baserar sig på material från hälsovetenskapsbranchen som görs tillgängligt i samband med provet.

Del 2 baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i kemi (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015). Kemifrågorna i urvalsprovet gäller följande teman och uträkningar i anknytning till dem:

 • substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
 • kemisk jämvikt och dess tillämpningar
 • kemiska bindningar
 • funktionella grupper och deras reaktioner
 • grunderna i organisk kemi
 • syra-basbegreppet och pH
 • öslighet och framställning av lösningar

Provtiden är 3 timmar.

Till den sökande skickas en kallelse till provet via Studieinfo. Räknare är tillåtet vid provet.

Del 1 ger max 20 poäng och del 2 ger max 20 poäng. Sökande till ÅA behöver uppnå totalt 3 poäng i del 1 och del 2 för att kunna beaktas i urvalsprovsantagningen.

Den sökande ska avlägga provet självständigt. Om sökande bryter mot de instruktioner som ges är det fråga om fusk. Om fusk misstänks kan Åbo Akademi efter urvalsprovet be sökanden om en tilläggsutredning av sökandens svar (Förvaltningslagen 434/2003 31 §). Om det framkommer att sökande har fuskat underkänns urvalsprovsprestationen (Förvaltningslagen 50 §).

Urvalsprovsantagningens andra skede

Den 4.6.2020 har de som kallats till urvalsprovets andra skede meddelats om detta, och den 8.6 delges mera information om de praktiska arrangemangen på de olika urvalsprovsorterna.

Urvalsprovets andra skede ordnas som ett fysiskt prov den 11.6.2020 med start kl. 14, så att myndigheternas förordningar och begränsningar följs.

Urvalsprovet görs via Moodle med egen dator i universitetens utrymmen.

Åbo Akademi ordnar urvalsprov i Vasa och Åbo. Eventuella sökande som har angett Mariehamn som urvalsprovsort och som kallas till urvalsprov meddelas skilt om detta och avlägger urvalsprovet i Åbo.

Urvalsprovets längd är 75 minuter. Du deltar i provet på den plats du angav i ansökningsblanketten i Sudieinfo (förutom Mariehamn).

Kallelse till urvalsprovets andra skede sänds senaste den 4.6.2020 till den e-post adress du har angett i studieinfo.

Vid provtillfället testas din substanskompetens och att du har utfört urvalsprovets första skede självständigt. Provet kan innehålla beräkningar. Provet kräver ingen förberedelse.

Man kan få högst 10 poäng i urvalsprovets andra skede. Du måste få minst 2 poäng i det andra skedet för att beaktas i urvalsprovsantagningen.

Urvalsprovets andra skede genomförs på det språk som du angav i ansökningsblanketten och som du genomförde det första skedet på.

För urvalsprovets andra skede behöver du en egen bärbar dator. Du ansvarar själv för att utrustningen fungerar. Universiteten lånar inte ut datorer under urvalsprovet. Urvalsprovet kan inte genomföras med smarttlefon eller surfplatta.

Instruktioner för urvalsprovet på Moodle samt systemkrav hittas här: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/urvalsprovet-i-farmaci-11.6.2020

Vid urvalsprovet får deltagarna till sitt förfogande en enkel kalkylator, som har kvadratrotsfunktion och med vilken de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) kan utföras. Egen kalkylator får inte användas.

Modellsvar och grunder för poängsättning för urvalsprovets båda delar publiceras efter att urvalsprovsantagningen har genomförts, senast den 15.7.2020.

Sökande som inte kallas till urvalsprovets andra skede meddelas per e-post den 4.6.2020.

 

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här under har förändras eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Dessa antagningskriterier gäller dock till de delar som inte kräver ändringar. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på denna sida för påseende.

Ändringarna i antagningskriterierna har publicerats 30.4.2020.

Till utbildningslinjen antas 30 procent på basis av urvalsprov.

För att kunna antas i urvalsprovsurvalet måste man den sökande uppnå minst 3 poäng i urvalsprovet.

Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt och samtidigt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Man kan bli antagen endast till det universitet, vars utbildning man har sökt till.

Man kan delta i urvalsprovet antingen i Helsingfors, Kuopio, Åbo, Vasa eller i Mariehamn. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet. Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet.

Provorter för urvalsprovet i farmaci den 27.5.2020 kl. 9.00–12.00.

Åbo Föreläsningssalarna IX och X i Natura-byggnaden, Turun yliopisto, Vattenborgsvägen 5
Vasa Akademisalen, Academill, Strandgatan 2
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17
Helsingfors Den exakta platsen för urvalsprovet publiceras cirka en vecka före provet på sidan Platser och tider för urvalsproven
Kuopio Provdeltagarna ska på provdagen anmäla sig i Canthia-byggnadens 2 våning (Yliopistonranta 1C, B-dörren). Campuskartan hittas på: http://www.uef.fi/fi/yhteystiedot/kartat_kuopio

Om du deltar i urvalsprovet i Helsingfors, Åbo, Vasa eller i Mariehamn behöver du inte anmäla dig på urvalsprovsdagen, men du ska infinna dig i god tid utanför salen där provet hålls minst en halv timme innan provet börjar. Från entréhallen visas de sökande till salarna.

Urvalsprovsprocedur

Tiden för urvalsprovet är tre timmar och omfattar ett prov i två delar (ämnesprov och kemiprov). Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. I kemiprovet betonas uträkningar och matematiska uppgifter.

Ta med blyertspenna och radergummi och ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller körkort).

Matsäck i en genomskinlig förpackning och dricksflaska (högst 1,5 liter) utan etikett är tillåtna. Penaler, väskor och mobiltelefoner (avstängda) ska lämnas invid provsalens väggar.

Ordbok får inte användas vid urvalsprovet.

Till urvalsprovet får varken elektroniska kommunikationsmedel, armbandsur (gäller analoga/digitala armbandsur och smartklockor) medtas.

Vid urvalsprovet får deltagarna till sitt förfogande en enkel basräknare, med vilken de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) kan utföras. Basräknaren har även kvadratrotsfunktion. Egna räknare får inte användas.

Vid urvalsprovet delas vid behov ut behövliga tabeller för att kunna utföra numeriska logaritmiska uträkningar. Vid urvalsprovet är inga andra matematiska hjälpmedel (t.ex. tabellsamlingar), egna räknare eller programkort tillåtna.

Den sökande ska på varje svarspapper i urvalsprovet anteckna sin fullständiga personbeteckning (födelsedatum och signumdel).

Urvalsprovslitteratur

Tiden för urvalsprovet är tre timmar och omfattar ett prov i två delar (ämnesprov och kemiprov). Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. Frågorna i ämnesprovet baserar sig på material i anknytning till farmaci. Materialet delas ut i början av provet. Med urvalsprovet mäter man sådana färdigheter som behövs både i studierna och inom den farmaceutiska branschen.

Frågorna i ämnesprovet baserar sig på material i anknytning till farmaci. Materialet delas ut i början av provet

Kemifrågorna i urvalsprovet gäller följande teman och uträkningar i anknytning till dem:

 • substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
 • kemisk jämvikt och dess tillämpningar
 • kemiska bindningar
 • funktionella grupper och deras reaktioner
 • grunderna i organisk kemi
 • syra-basbegreppet och pH
 • löslighet och framställning av lösningar

Urvalsprovsfrågorna i kemi baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Kemiprovet ger högst 20 poäng och ämnesprovet högst 20 poäng, maximipoängen för båda proven är totalt 40 poäng.

Sökande måste totalt uppnå minst 3 poäng i urvalsprovet för att bli beaktade i urvalet.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Individuella arragnemang vid urvalsprovet

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi så att den är universitetet tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15:00.

Adress
Åbo Akademi
Studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo
e-postadress: studinfo@abo.fi

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Tidigare års urvalsprov

2019 års urvalsprov och modellsvar

2018 års urvalsprov och modellsvar

Tidigare års urvalsprov och modellsvar

Uppdaterad 27.7.2020