Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Vårens antagningsresultat publicerade

Resultaten från vårens ansökningsomgång till Åbo Akademi har publicerats. Totalt sökte 3 760 personer till de svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen vid Åbo Akademi. 

Åbo Akademi erbjöd den här gången 56 ansökningsmål och 1 130 studieplatser inom de svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen i den andra gemensamma nationella ansökan. 

Betygsantagningens resultat offentliggjordes i maj. Urvalsprov ordnades i ÅA:s regi i Åbo, Vasa och Mariehamn i början av juni. Resultaten från urvalsproven publicerades senast den 2 juli. 

– Urvalsproven förlöpte smidigt utan överraskningar. Vi börjar ha rutinerna på plats också för de elektroniska proven, vilket känns bra med tanke på reformen som planeras för 2025. Universiteten kommer i höst att fatta beslut om en förnyelse av urvalsproven. Enligt förslaget kommer ÅA:s utbildningar att ingå i nio nationella urvalsprov, berättar Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi. 

Åbo Akademis internationella magisterprogram lockade för sin del 4 418 sökande till 227 platser i tolv engelskspråkiga program. 

Utöver de nationella gemensamma ansökningarna tar Åbo Akademi även emot studerande baserat på studier avlagda vid Öppna universitetet och genom överflyttarantagning för studerande från andra högskolor. ÅA har också en separat antagning för nordiska sökande samt sökande till gemensamma internationella examensprogram, så kallade Double eller Joint Degree Programmes, som Erasmus Mundus-programmet EDISS vid Åbo Akademi.  

Sökande som antagits till sitt förstahandsval kan genast ta emot studieplatsen. Antagningsresultaten finns i webbtjänsten studieinfo.fi där sökande också ser om de står på reservplats. Reservplatstilldelningen pågår till början av augusti.

– Den som fått studieplats nu bör ta emot studieplatsen senast torsdagen den 11 juli 2024 klockan 15.00. Blir man antagen från reservplats senare har man alltid en vecka på sig att ta emot platsen. Det gäller alltså att hålla koll på Studieinfo och komma ihåg att också ta emot studieplatsen. Annars går platsen vidare till följande i kö, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice. 

– Vi gratulerar alla nya studerande och ser fram emot att välkomna er på campus i Åbo och Vasa i slutet av augusti då studieorienteringen för nya studerande kör igång, säger Gunilla Widén. 

Åbo Akademi publicerar inte namnen på de antagna på sin webbplats. 

Info till nya studerande: www.abo.fi/nyastuderande