Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Rekordmånga vill studera vid Åbo Akademis internationella magisterprogram

Åbo Akademis internationella magisterprogram lockade i år 5 874 ansökningar från 4 482 sökande.

När ansökningstiden i vårens första gemensamma ansökan gick ut den 17 januari kl. 15 hade sammanlagt 4 482 personer sökt studieplats vid Åbo Akademis engelskspråkiga program. Det är en ökning med 130 procent jämfört med i fjol. Siffrorna är preliminära.

Också det totala antalet ansökningar steg, från 2 478 år 2023 till 5 874 i år. Samma person kan alltså söka till flera utbildningar, men bara ta emot en plats vid finländska högskolor.

Särskilt utbildningarna i informationsteknologi lockade med närmare 1 500 ansökningar totalt, och programmen ”Peace, Mediation and Conflict Research” och ”Teaching and Learning” med omkring 700 ansökningar vardera.

– Sett till mängden sökande är det här Åbo Akademis sannolikt största antagning någonsin. Det är till och med fler sökande än till våra svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningar, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice.

Gardberg framhåller att det stora antalet internationella sökande samtidigt är en utmaning.

– Det är ett enormt arbete att gå igenom alla ansökningar och sålla fram de sökande som har förutsättningar att studera vid Åbo Akademi, och på faktiskt vill studera hos oss. Konkurrensen om studerande är stenhård, säger Gardberg.

Andra finländska högskolor rapporterar också om betydande ökningar i ansökningarna till sina engelskspråkiga magisterprogram.

– Antalet internationella sökande till Åbo Akademi har ökat kraftigt i flera år. Vad trenden beror på är en komplex fråga som måste analyseras på nationell nivå, men det talar för att våra utbildningar är relevanta och håller en god kvalitet och att våra avgifter också ligger på en rimlig nivå, säger Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi.

– Utbildningsmarknaden är internationell och ganska lättillgänglig, och vi är en del av den. Många unga söker studiemöjligheter utomlands och allt fler hittar också till Åbo Akademi, säger Widén.

Åbo Akademi erbjuder i år 227 platser i tolv engelskspråkiga magisterprogram.

Så här fördelade sig ansökningarna (fjolårets siffror inom parentes):

 • Advanced Practice Nursing, Master of Health Sciences, Vasa 220 (126)
 • Governance of Digitalization, Master of Science (Economics and Business Administration), Åbo 566 (272)
 • Biomedical Imaging, Master of Science, Åbo 293 (123)
 • Information Technology: Computer Engineering, Master of Science (Technology), Åbo 771 (322)
 • Information Technology: Computer Engineering, Master of Science (Technology), Vasa 431 (206)
 • Information Technology: Computer Science, Master of Science (Technology), Åbo 813 (353)
 • International Law and Human Rights, Master of International and Comparative Law, Åbo 487 (222)
 • Social Exclusion, Master of Arts, Åbo 335 (118)
 • Social Exclusion, Master of Theology, Åbo 101 (54)
 • Sustainable Chemical and Process Engineering, Master of Science (Technology), Åbo 453 (171)
 • Peace, Mediation and Conflict Research, Master of Social Sciences, Vasa 708 (211)
 • Teaching and Learning, Master of Arts (Education), Vasa 696 (300)

Också söktrycket till det ÅA-koordinerade Erasmus Mundus-programmet EDISS ökade från 356 sökande år 2023 till 464 sökande i år. Till programmet antas 24–28 studenter.

Klicka här för att läsa mera om Åbo Akademis internationella magisterprogram.

För mera information, kontakta:

Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi
+358 50 405 3255
gunilla.widen@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
+358 46 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi