Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för informationsteknologi: urvalsprov

Utbildningslinjen för informationsteknologi: urvalsprov

Datateknik

Urvalsprov för datateknik (DIA-antagningen) ordnas torsdagen den 28.5.2020 kl. 10.00 – 14.00
I Åbo ordnas provet i: Educarium och Publicum, Assistentgatan 5-7, 20500 Åbo. Exakta salar publiceras senare. 

Alla sökande måste anmäla sig till urvalsprov, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsprovet ska anges i ansökningformuläret.

Sökande bör i provet uppnå minst 6/18 poäng i matematikdelen för att kunna antas på basis av urvalsprov.

Till huvudämnet antas 30% på basis av urvalsprov.

Mera information om urvalsprovet. 

Individuella arrangemang vid urvalsprovet i datateknik (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 10.4.2019 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vi urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 


Datavetenskap

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 25.5.2020 kl. 14.00-18.00.
I Åbo ordnas provet i: Publicum, Åbo Universitet, Assistentinkatu 7

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Urvalsprovet i datavetenskap innehåller tre uppgifter. Den sökande ska välja två uppgifter att svara på. Man kan få 25 poäng för vardera uppgiften. Man kan få högst 50 poäng i urvalsprovet. För att kunna bli antagen till Åbo Akademi på basis av urvalsprovet i datavetenskap krävs det att sökanden uppnår ett poängantal som är minst 40% av provets nationella medeltal.

Uppgifterna bedöms i hela poäng. Endast två svar godkänns, även om den sökande svarar på alla uppgifter. Om en sökande svarar på alla uppgifter ges inga poäng för det bästa svaret.

Två av uppgifterna i urvalsprovet baserar sig på material som delas ut vid provet och en uppgift mäter den sökandes allmänna problemlösningsförmåga.

Till huvudämnet antas 45% på basis av urvalsprov.

Mera information om urvalsprovet och urvalsprovsarkiv hittas här. 


Individuella arrangemang vid urvalsprovet i datavetenskap

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till det universitet där de skriver urvalsprovet så att det är universitetet tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15:00.

Sökande som skriver urvalsprovet i Åbo ska sända in sin anhållan till:

Adress
Åbo Akademi
Studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo
e-postadress: studinfo@abo.fi

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang vid Åbo Akademi. 

Information om individuella arrangemang vid övriga urvalsprovsorter hittas här.

Uppdaterad 26.2.2020