Kirjoita tähän hakemasi!

Lahjoitusten käyttö

Lahjoitusten käyttö

Åbo Akademi vastaanottaa lahjoituksia vain yliopistolaissa määriteltyjen tehtävien täyttämiseksi. Toimintaa ohjaa yliopistomme Etiikan ja hyvän tieteellisen käytännön ohje. Kunnioitamme lahjoittajan tahtoa ja kerromme avoimesti lahjoitusvarojen käytöstä.

Åbo Akademilla on parhaillaan käynnissä neljä keräystä: strategiset tutkimusprofiilimme Meri ja merenkulku, Vähemmistötutkimus, Kestävän tulevaisuuden teknologiat sekä Terveyteen liittyvät ratkaisut.

Pääoma, joka kerättiin vastinrahaohjelman puitteissa 2020–2022, käytetään koko yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseksi rehtorin päätöksen mukaisesti. Vähintään 10.000 euron lahjoitukset, jotka on kohdennettu eri koulutusaloille, käytetään koulutusalojen koulutukseen ja tutkimukseen.

Valtion lupaama vastinraha ohjataan Åbo Akademin peruspääomaan. Åbo Akademi sijoittaa pääoman pitkäjänteisesti ja tavoittelee vakaata tuottoa. Peruspääoman tuotto on tärkeä tulonlähde Åbo Akademille. Se on mahdollistanut muun muassa, että olemme voineet tarjota nuorille, lupaaville tutkijoillemme pidempiä työsopimuksia.

Tutkimusprofiileillemme kohdennetut lahjoitukset käytetään suoraan niiden tukemiseen.

 

Aiemmat varainhankintakampanjat

Åbo Akademi on jo aiemmin menestyksekkäästi osallistunut kahteen valtion vastinrahakampanjaan. Viimeisin oli vuosina 2015–2017. Tuona aikana saimme 12,7 miljoonaa euroa yli 700 yksityishenkilöltä, säätiöltä, yritykseltä ja järjestöltä.

Varainhankintakampanja järjestettiin Åbo Akademin 100-vuotisjuhlan valmistelujen yhteydessä. Kerätyt lahjoitusvarat suunnattiin ÅA 100-vuotisrahastoon ja niitä käytetään edelleen yliopiston opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. ÅA 100-vuotisrahaston avulla olemme pystyneet toteuttamaan monta tärkeää kehitysprojektia opetuksen edistämiseksi, hankkimaan tutkimuslaitteistoa ja rahoittamaan tutkimushankkeita. Lue lisää lahjoitusten käytöstä ÅA 100-juhlavuosirahaston ruotsinkielisestä kampanjakertomuksesta.

Valtion vastinrahoitus vuosien 2015–2017 varainhankintakampanjalle oli melkein 14,8 miljoonaa euroa. Vastinrahoitus kohdistettiin Åbo Akademin peruspääomaan.

Ensimmäinen varainhankintakampanja 2009–2011 tuotti kaikkiaan noin 13,8 miljoonaa euroa Åbo Akademille. Åbo Akademi kartutti peruspääomaansa valtion vastinraha mukaan lukien noin 48 miljoonalla eurolla.

Päivitetty 3.1.2023