Kirjoita tähän hakemasi!

Lahjoitusten käyttö

Lahjoitusten käyttö

Åbo Akademi on menestyksekkäästi osallistunut kahteen valtion vastinrahakampanjaan, tarkoituksenaan kartuttaa peruspääomaansa ja kerätä varoja opetukselle ja tutkimukselle.

Varainhankintakampanja 2009–2011

Ensimmäinen varainhankintakampanja 2009–2011 tuotti kaikkiaan noin 13,8 miljoonaa euroa Åbo Akademille. Åbo Akademi kartutti peruspääomaansa valtion vastinraha mukaan lukien noin 48 miljoonalla eurolla.

Åbo Akademi on sijoittanut varat pitkäaikaisesti matalalla riskitasolla vakaan tuoton saamiseksi peruspääomalle.

Tuottovarat ovat tärkeä tulonlähde Åbo Akademille. Niillä on muun muassa mahdollistettu nuorten lahjakkaiden tutkijoiden tutkijakoulu sekä väitöskirjatutkijoiden pidemmät työsopimukset.

Varainhankintakampanja 2015–2017

Viimeisin kampanja 2015-2017 tuotti yhteensä n. 12,7 miljoonaa euroa. Varat suunnattiin ÅA 100-vuotisrahastoon ja niitä käytetään suoraan yliopiston opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi hallituksen päätöksellä. Suurempia, yli 10 000 euron lahjoituksia oli mahdollista suunnata johonkin Åbo Akademin yhdestätoista koulutusalueesta, ja niitä käytetään koulutusalueiden keskeisten strategisten tavoitteiden edistämiseen. Hallitus päättää lahjoitusten käytöstä juoksevasti.

Valtion vastinrahoitus 2015-2017 varainhankintakampanjalle oli melkein 14,8 miljoonaa euroa. Vastinrahoitus kohdistettiin Åbo Akademiin peruspääomaan. ÅA 100-vuotis rahaston avulla olemme tähän mennessä pystyneet toteuttamaan monta Åbo Akademille tärkeää panostusta, esimerkiksi energiatekniikan professuuri, vaativan kotihoidon kehittäminen, professuuri varhaiskasvatukseen, professuuri meri ja ympäristötutkimukseen, psykologian perimätietotutkimukseen, opettajien kaksoiskelpoisuuteen, kampuksen digitalisoimiseen sekä opiskelijoiden lopputöiden tukemiseen.

 

Lue lisää lahjoitusten käytöstä ÅA 100-juhlavuosirahaston ruotsinkielisestä kampanjakertomuksesta.

Päivitetty 1.2.2021