Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Neste-donation möjliggör förnyat fokus på forskning i gröna bränslen

Tack vare en betydande donation från Neste har fakulteten för naturvetenskaper och teknik anskaffat nya instrument som stärker katalysforskningen vid Åbo Akademi.

– Vår diplomingenjörsutbildning inom kemi- och processteknik har ett starkt fokus på den gröna omställningen – på forskning i hur fossila bränslen kan ersättas med biobaserade lösningar. Vi är oerhört tacksamma för donationen som gör det möjligt att stärka den här forskningen som Åbo Akademi och Neste gemensamt är intresserade av, säger dekan Patrik Henelius.

Inom ramen för den senaste motfinansieringskampanjen till universiteten donerade Neste 250 000 euro till Åbo Akademi för att stödja forskningen och utbildningen och stärka samarbetet mellan universitetet och industrin.

När fakulteten för naturvetenskaper och teknik flyttade in i den nya byggnaden Aurum i fjol utnyttjades donationsmedlen till att köpa ny utrustning till laboratorierna.

– Vi har en av Finlands mest högteknologiska forskningsbyggnader med mycket laboratorieutrymme, och när vi förnyade våra instrument i samband med flytten kunde vi tack vare donationen skaffa instrument som stärker vår katalysforskning, berättar Henelius.

Det handlar om instrument för karakterisering av katalysatorer, masspektrometri, vätskekromatografi och vätgasgeneratorer.

– Inom teknisk kemi och reaktionsteknik utnyttjar vi den här utrustningen så gott som dygnet runt i en lång rad forskningsprojekt. Vissa projekt är kopplade till vårt långsiktiga samarbete med Neste inom förnybara bränslen – och på senare tid även förnybara kemikalier, där Åbo Akademi bedrivit forskning i decennier. Men också inom många andra forskningsprojekt, som inte är direkt kopplade till Nestesamarbetet, drar vi stor nytta av de inköpta instrumenten, förklarar Dmitry Murzin, professor i kemisk teknologi.

Dmitry Murzin
Förädling av komponenter som härstammar från biomassa till bland annat förnybara bränslen är ett centralt tema inom forskningen i teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi, berättar professor Dmitry Murzin.

Neste och Åbo Akademi ingick 2019 ett strategiskt partnerskapsavtal och har sedan länge ett aktivt forskningssamarbete med fokus på framställning av biobränslen ock kemisk katalys.

– Neste är världsledande på biobränslen, och för att framställa biobränslen behövs en stark kunskap framför allt inom katalys, och här möts våra intressen, säger Patrik Henelius.

– Vår industriella samarbeten är jätteviktiga för oss. De ger dels en yrkeslivsrelevans i utbildningen men gör det också möjligt för våra diplomingenjörer att tidigt bekanta sig med framtida frågeställningar och utmaningar samtidigt som vi kan tillämpa vår forskning på industriellt relevanta processer, säger Henelius.

Hållbar utveckling är ett viktigt fokus i forskningen vid Åbo Akademi. Profileringsområdet Teknologier för en hållbar framtid utvecklar ny teknologi för att ersätta fossila råvaror med förnybara resurser såsom biomassa och solenergi. Målen är globala och ambitiösa: att finna tekniska lösningar som kan hejda den pågående klimatförändringen och bidra till en ren miljö och ett hållbart samhälle.